اطلاعات کنفرانس

Heftamin conference between the mullahs of Ranchanasi, counseling and educational sciences

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 29 بهمن 1400
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1401
تعداد صفحات: 380
تعداد مقالات :30
نمایش مقالات: 6751
شناسه ملی این کنفرانس: ISCPS07
نویسندگان مشارکت کننده: 62 پژوهشگر

مجموعه مقالات Heftamin conference between the mullahs of Ranchanasi, counseling and educational sciences

نتایج 1 تا 50 از مجموع 30