Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
5
اردیبهشت

The second national conference on water scarcity and ways out

Calendar

Help

مقالات این کنفرانس تا این لحظه از سوی دبیرخانه برای نمایه سازی ارسال نشده است.

The second national conference on water scarcity and ways out روز چهارشنبه، 5 اردیبهشت، 1397 توسط دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگ, دانشگاه پيام نور مركز كبودراهنگ و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Hamadan برگزار گردید. این همایش تحت حمایت سیولیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.

CODE: HKNWC02
Subjects Covered: Soil Science، Water Resources Engineering
Holders: دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگ, دانشگاه پيام نور مركز كبودراهنگ و تحت حمایت سیویلیکا
City: Hamadan

محورهاي همايش:

    بررسي تاثير روشهاي نوين آبياري در بهبود راندمان مصرف آب در كشاورزي
    راهكارهاي نوين در استفاده از آبهاي شور براي توليدات كشاورزي و كشاورزي پايدار
    كاربرد روشهاي به زراعي و به نژادي با هدف كاهش ميزان مصرف آب در كشاورزي
    آينده پژوهي در مقوله آب با رويكردمنابع و مصارف آب و تخمين ابعاد بحران آتي در اين زمينه و بيان راه حلهاي خروج از آن
    كاربرد نانوفناوري، زيست فناوري و ساير فناوريهاي نوين در مديريت بهينه مصرف آب
    بررسي روابط ميزان و نحوه مصرف نهاده هاي غير آبي نظير كودها و سموم بر بازده آبي
    ارائه روش هاي نوين مديريت مزرعه شامل اعمال تناوب، آيش، كشت هاي مخلوط و شيوه هاي مشابه با جهت گيري حفظ و استفاده بهينه از منابع آبي در سطح استاني و كشوري
    استفاده از هرزآب، بازچرخاني پساب هاي تصفيه شده و منابع آبي غير معمول در دسترس و قابل حصول
    بررسي نقش آب در كشاورزي پايدار
    بررسي نقش متغيرهاي اقتصادي در روند مصرف آب در كشاورزي
    نقش بخش هاي مختلف حكومتي، نهادهاي مدني و نهادهاي مردم نهاد، تعاوني ها و اتحاديه هاي كشاورزي در مديريت نهاده هاي آبي
   بررسي نظام هاي قانوني و حقوقي منطقه اي و بين المللي تعيين ميزان حق آبه و تاثير آن بر تغيير الگوي آبياري
    رابطه پايداري مصرف آب و محيط زيست
   نقش آموزشهاي رسمي، غير رسمي و عوامل روانشناختي در جهت ايجاد و حفظ الگوي استفاده پايدار از منابع آبي
   نقش و تاثير رسانه هاي ديداري، شنيداري و ديجيتال در ترويج الگوي بهينه مصرف آب
    مكانيزاسيون و مديريت مصرف آب
    سازه هاي آبي و تجهيزات آبياري و كاهش ميزان مصرف آب
    تاثيرات اقليمي بر منابع آبي

create: 3 January 2018 - view 6430

Conference validation

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

Status

برگزارشده

Dates

Date of holding:
25 April 2018
Deadline for submitting original articles:
21 April 2018

Holders

دانشگاه پيام نور مركز كبودراهنگ
Support