فصلنامه مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی

Interdisciplinary studies of Islamic revolution civilization

فصلنامه مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی به عنوان فصلنامه علمی در حوزه مطالعات تمدنی از تمامی اساتید، محققین و پژوهشگران جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می آورد. همچنین این فصلنامه با توجه به رسالت خویش پذیرای مقالات حوزه نظام های اجتماعی و علوم انسانی با رویکرد تمدنی خواهد بود.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات