دوفصلنامه شاهد اندیشه

Shahede Andishe

شاهد اندیشه مجله‌ای است که تحقیقات نظری و تجربی در حوزه ایثار اجتماعی در جامعه با استفاده از یافته‌های علمی و تخصصی را منتشر و می‌کوشد آخرین یافته‌های پژوهشگران در این رشته را معرفی کرده و تحقیقات تجربی در حوزه‌های مربوط را منتشر کند. این مجله علاقه‌مند است دیدگاه نقادانه در این قلمرو را بسط و گسترش دهد و هدف مجله بسترسازی علمی برای استفاده حداکثری از مقوله ایثار و شهادت در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور.

اهداف دو فصلنامه شاهد اندیشه

 توسعه فرهنگ پژوهشی با استفاده هر چه بهتر از یافته‌های پژوهشی

 رفع نیازهای پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران،

جلب و تسهیل همکاری پژوهشگران و نویسندگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف برای پرداختن به موضوعات مرتبط با ایثارگران، فرهنگ ایثار و شهادت و مسایل قابل اعتناء در حیطه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، 

 انباشت سرمایه پژوهشی مرتبط با ماموریت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات