اطلاعات کنفرانس

The 5th National Conference on New Research in Education, Psychology and Counseling in Iran

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 10 شهریور 1401
تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401
تعداد صفحات: 3768
تعداد مقالات :296
نمایش مقالات: 39266
شناسه ملی این کنفرانس: RTCONFE05
نویسندگان مشارکت کننده: 576 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 5th National Conference on New Research in Education, Psychology and Counseling in Iran

نتایج 1 تا 50 از مجموع 296