اطلاعات کنفرانس

The second conference of Iranian Muslim women in the mirror of the model of fifty years of progress

محل برگزاری: رى
تاریخ برگزاری: 21 اردیبهشت 1401
تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401
تعداد صفحات: 558
تعداد مقالات :33
نمایش مقالات: 5866
شناسه ملی این کنفرانس: MUSWOM02
نویسندگان مشارکت کننده: 56 پژوهشگر

مجموعه مقالات The second conference of Iranian Muslim women in the mirror of the model of fifty years of progress

نتایج 1 تا 50 از مجموع 33