اطلاعات کنفرانس

The 8Conference of Al Robotics and the 10th RoboCup Iranopen International Symposium 2018

محل برگزاری: قزوین
تاریخ برگزاری: 21 فروردین 1397
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
تعداد صفحات: 166
تعداد مقالات :20
نمایش مقالات: 14247
شناسه ملی این کنفرانس: IRANOPEN08
نویسندگان مشارکت کننده: 42 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 8Conference of Al Robotics and the 10th RoboCup Iranopen International Symposium 2018

نتایج 1 تا 50 از مجموع 20