کنفرانسهای برگزار شده انجمن علوم خاک ایران

تاکنون 3 کنفرانس توسط انجمن علوم خاک ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن علوم خاک ایران به صورت زیر است: