Workshop: آشنایی با نحوه جستجو و مطالعه مقالات داخلی و بین المللی

آشنایی با نحوه جستجو و مطالعه مقالات داخلی و بین المللی روز یکشنبه، 1 خرداد، 1401 لغایت دوشنبه، 30 خرداد، 1401 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Education

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

 اولین کارگاه آموزشی توانمند سازی و مهارت افزایی موسسه آموزش عالی عمران و توسعه با عنوان آشنایی با نحوه جستجو و مطالعه مقالات داخلی و بین المللی برگزار می کند.

درج در سایت: 24 اردیبهشت 1401 - تعداد مشاهده 510 بار