Workshop: پیکرسنجی و استعداد یابی ورزشی

پیکرسنجی و استعداد یابی ورزشی روز یکشنبه، 1 خرداد، 1401 لغایت دوشنبه، 30 خرداد، 1401 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Sport

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

اولین کارگاه آموزشی توانمند سازی و مهارت افزایی موسسه آموزش عالی عمران و توسعه با عنوان پیکرسنجی و استعداد یابی ورزشی برگزار می شود

درج در سایت: 24 اردیبهشت 1401 - تعداد مشاهده 387 بار