اطلاعات کنفرانس

The Second National Conference on New Achievements in English Education, Literature, and Translation

محل برگزاری: شیراز
تاریخ برگزاری: 16 شهریور 1401
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401
تعداد صفحات: 150
تعداد مقالات :150
نمایش مقالات: 11711
شناسه ملی این کنفرانس: RDELTLT02
نویسندگان مشارکت کننده: 252 پژوهشگر

مجموعه مقالات The Second National Conference on New Achievements in English Education, Literature, and Translation

نتایج 1 تا 50 از مجموع 150