فصلنامه پژوهش های معماری نوین

Architectural technologies studied

 پروانه انتشار رسانه غیر برخط پژوهش های معماری نوین در زمینه معماری (تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصل نامه به نام موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی فاطمیه س در تاریخ ۱۴۰۰.۲.۲۷ به شماره ثبت ۸۷۹۹۵ صادر شده است.

       حوزه های تحت پوشش: 

·        علوم جدید در معماری

·        سازه های نوین

·        تکنیک و روش های ساخت نوین

·        تکنولوژی معماری

·        معماری رایانشی

·        ساخت دیجیتالی

·        علوم کامپیوتر در معماری

·        هوش مصنوعی در معماری

·        معماری هوشمند

·        معماری پایدار

·        معماری بایونیک

·        معماری سبز

·        مباحث جدید در حوزه انرژی در معماری

·        مباحث جدید در حوزه مدیریت پروژه در معماری

·        مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

·        پژوهش های جدید میان رشته ای در معماری

·        مباحث جدید در حوزه میان رشته ای معماری و شهرسازی

·        مباحث جدید در حوزه میان رشته ای معماری و سایر هنرها

·        جنبه های استفاده نو از معماری سنتی، معماری ایرانی و یا معماری اسلامی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات