Congress of Chemical Engineering and Petroleum Industry Students

Congress of Chemical Engineering and Petroleum Industry Students روز چهارشنبه، 28 دی، 1401 توسط مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

Congress of Chemical Engineering and Petroleum Industry Students

تاریخ برگزاری: 28 دی 1401

مهلت ارسال اصل مقالات: 23 دی 1401
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 27 دی 1401
Hold place: تهران
Year: 1401
Document ID: CCOCDSTS01

توضیحات کنفرانس

 محورهای کنفرانس:

محور های حوزه صنعت نفت

محور های ویژه :

۱.       توسعه فناوری و فناوری های نوین  صنعت نفت

۲.       محیط زیست و تغییرات اقلیمی  صنعت نفت

۳.       ایمنی و تجهیزات نوین در  صنعت نفت

۴.       اقتصاد و بهره وری صنعت نفت

۵.       نانو فناوری و علوم پیشرفته در صنعت نفت

۶.       دیپلماسی و حقوق صنعت نفت

۷.       برنامه ریزی و مدیریت، سیاستگذاری و آینده نگری صنعت نفت

محور تخصصی

مهندسی مخازن :

- مدلسازی مخازن

- مدیریت و صیانت از مخازن

- استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت

- روشها و تکنیکهای جدید مدلسازی مخزن

- شبیه سازی موردی مخازن ایرانی

- کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن

- مخزن غیر قابل برداشت

- بهینه سازی و شناسایی مخازن

- بررسی رفتار سیالات مخزن

- کاربرد نانوفناوری دربهبود خواص سیالات و سنگهای مخزن

- کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن

-تحقیقات نوین در مخازن نفت

- سایر موضوعات مرتبط

مهندسی حفاری :

- تعمیر و تکمیل چاه

- حفاری انحرافی

- سیالات تکمیل و سیالات حفاری

- سیمانکاری

- تجهیزات و دکل حفاری

- فناوری‌های نوین درحفاری ، تعمیر وتکمیل چاه

- مشکلات حفاری

- بررسی روشهای مختلف حفاری در آبهای عمیق

- چگونگی مقابله با زونهای پر فشار در عملیات حفاری

- پایداری مکانیکی دیواره چاه در حفاری های انحرافی و افقی

- کاربردهای حفاری لیزر

- کاربرد فناوری نانو در حفاری

-تحقیقات نوین درحفاری نفت

- سایر موضوعات مرتبط

مهندسی بهره برداری :

- بررسی تکنیک های جدید چاه پیمایی

- روش های جلوگیری از آبی شدن و گازی شدن چاهها

- انگیزش چاه و روش های آن

- روشهای ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی

- هیدراتهای گازی ، روشهای جلوگیری و رفع آنها

- کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی بهره برداری

- مطالعات آزمایشگاهی پیرامون رسوب آسفالتین و وکس

- چالش های بخش بهره برداری و تولید

- کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری

- فرازآوری مصنوعی

- بهینه سازی بهره برداری

-تحقیقات نوین در بهره برداری نفت

- سایر موضوعات مرتبط

مهندسی اکتشاف و زمین شناسی :

- لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی

- روشهای نوین اکتشاف مخازن هیدروکربنی

- روشهاوکاربردهای سنجش ازدور و  GIS

- مباحث چاه پیمایی

- استفاده اززمین شناسی نفت وزمین شناسی ساختمانی درمخازن جهت مدلسازی مخزن

- تاثیرمکانیک سنگ مخزن درمیزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی

- نقش ژئوشیمی رسوبی دراکتشاف نفت

- اکتشاف میادین دریایی

- سایر موضوعات مرتبط

ژئومکانیک نفت:

-مدل‌سازی ژئومکانیکی

-بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت

-بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای

-پتروفیزیک

-روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری

 -کاربرد ژئومکانیک در حفاری

-کاربرد ژئومکانیک در تولید

- مدیریت ریسک

-موضوعات خاص در ژئومکانیک  

انتقال و ذخیره سازی :

- ذخیره سازی نفت ومواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی

- ذخیره سازی گاز ومواد هیدروکربوری در مغارهای نمکی

- مغارهای ذخیره سازی با پوشش

- مغارهای ذخیره سازی بدون پوشش

- پرده اب و طراحی و اجرای ان

- شناسایی و انتخاب سایت های ذخیره سازی

- تحلیل، طراحی و اجرای مغارهای سنگی

- تحلیل، طراحی واجرای مغارهای نمکی

- طراحی سیتم های پمپاژ در مغارها

- نوع سیالات ذخیره سازی و شرایط ذخیره سازی

- کاربرد روشهای عددی در تحلیل و طراحی مغارهای ذخیره سازی

- طراحی چاه و لوله های جداری درمغارهای نمکی

- پدیده خزش و آزمون های آزمایشگاهی خزش نمک

-تحقیقات نوین در نفت

- سایر موضوعات مرتبط

صنایع نفت و گاز:

-ایمنی، بازرسی و خوردگی در صنایع نفت

-احتراق و کوره های صنعتی

-فرایندهای جدا سازی

-تجهیزات صنایع نفت و گاز

-اقتصاد نفت

- نانو فناوری در صنعت نفت

-سایر موضوعات مرتبط

محور های حوزه مهندسی شیمی

۱.       پدیده های انتقال 

۲.       ترمودینامیک 

۳.       فرآیندهای جداسازی 

۴.       مدلسازی و شبیه سازی 

۵.       دینامیک سیالات محاسباتی 

۶.       سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور 

۷.       مهندسی و کنترل فرآیند 

۸.       بیوتکنولوژی، مهندسی بیوپزشکی، صنایع غذایی و دارویی 

۹.       نانوتکنولوژی 

۱۰.   علوم و فناوری پلیمر

۱۱.   مهندسی نفت و مخزن

۱۲.   تولید، فرآیند و تبدیل گاز طبیعی

۱۳.   فناوری پایدار و سبز 

۱۴.   مهندسی محیط زیست و ایمنی 

۱۵.   استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی 

۱۶.   مدیریت و کارآفرینی 

۱۷.   انرژی تجدیدپذیر 

create: 30 May 2022 - view 2263