اطلاعات کنفرانس

Twelfth International Conference on the Study of Language, Literature, Culture and History

تاریخ برگزاری: 16 تیر 1401
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401
تعداد صفحات: 1178
تعداد مقالات :79
نمایش مقالات: 15915
شناسه ملی این کنفرانس: LLCSCONF12
نویسندگان مشارکت کننده: 124 پژوهشگر

مجموعه مقالات Twelfth International Conference on the Study of Language, Literature, Culture and History

نتایج 1 تا 50 از مجموع 79