Speech: وبینار تخصصی فعالیت گل فشان ها شاهدی بر لرزه خیزی سواحل مکران

وبینار تخصصی فعالیت گل فشان ها شاهدی بر لرزه خیزی سواحل مکران روز چهارشنبه، 25 خرداد، 1401 توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار و موسسه موج و مرجان شهرستان چابهار در شهر چابهار استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Marine Science and Technology

برگزار کننده: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار, موسسه موج و مرجان شهرستان چابهار
درج در سایت: 13 خرداد 1401 - تعداد مشاهده 327 بار