همایش منطقه ای چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی

Regional Conference of the 40th Anniversary of the Islamic Revolution

Regional Conference of the 40th Anniversary of the Islamic Revolution روز چهارشنبه، 17 بهمن، 1397 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان, دانشگاه آزاداسلامي واحد زاهدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Zahedan برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

Regional Conference of the 40th Anniversary of the Islamic Revolution

محل برگزاری: زاهدان
سال برگزاری: 1397
شناسه ملی این کنفرانس: ENGHELAB01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

محورهاي اصلي:

1-     دستاوردهاي سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي

2-     بازتاب هاي انقلاب اسلامي ايران پس از چهل سال در جهان

3-     چالش هاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي ايران

4-     انقلاب اسلامي هويت ديني-هويت ملي- هويت تاريخي

5-     انقلاب اسلامي و جبهه مقاومت دفاع از مظلومان و مبارزه با استكبار

6-      انقلاب اسلامي و تشكل هاي مردم نهاد و جبهه مقاومت

7-     نقش و جايگاه رهبري در پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي

محور اول: دستاوردهاي سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي

چهار دهه سياستگذاري توسعه

انقلاب اسلامي و توسعه سياسي

انقلاب اسلامي و اقتصاد مقاومتي و خوداتكايي

انقلاب اسلامي و رونق كشاورزي و مديريت جهادي

انقلاب اسلامي و توسعه فناوري هاي نوين

انقلاب اسلامي و مبادلات تجاري بين المللي

انقلاب اسلامي و توسعه صنعت

انقلاب اسلامي و توسعه روستايي و شهري

انقلاب اسلامي و تحول علوم انساني اسلامي

انقلاب اسلامي و تحول كمي و كيفي دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي

انقلاب اسلامي و نهضت سوادآموزي و ريشه كني بي سوادي

انقلاب اسلامي و فراگيري خدمات آموزشي در سطوح مختلف علمي

عناصر گفتمان فرهنگي انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي در تحقق اقتصاد مقاومتي

محور دوم: بازتاب هاي انقلاب اسلامي ايران پس از چهل سال در جهان

انقلاب اسلامي و بيداري اسلامي

انقلاب اسلامي و جذب انسان هاي آزاده جهان به اسلام

انقلاب اسلامي و رويكرد هاي كشورهاي همسايه

محور سوم: چالش هاي پيش روي نظام جمهوري اسلامي ايران

انقلاب اسلامي و تعامل با منتقدان، مخالفان و معارضان

انقلاب اسلامي و تهديدهاي منطقه اي

تحريف هويت فرهنگي انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي و فضاي مجازي و اختلال در ارتباطات و تعاملات

انقلاب اسلامي و آسيب هاي اجتماعي

انقلاب اسلامي و نظام خانواده

انقلاب اسلامي و اقليت هاي مذهبي

انقلاب اسلامي و مواجهه با فقر، فساد و تبعيض

انقلاب اسلامي و مواجهه با القاي ناكارآمدي نظام

انقلاب اسلامي و آسيب هاي اجتماعي

محور چهارم: انقلاب اسلامي هويت ديني-هويت ملي- هويت تاريخي

مباني قرآني انقلاب اسلامي

مباني فقهي انقلاب اسلامي·مباني فلسفي انقلاب اسلامي

مباني جامعه شناختي انقلاب اسلامي

مباني انسان شناختي انقلاب اسلامي

مباني نظري تحقق و پايداري انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي و مردم سالاري ديني

انقلاب اسلامي و فرايند تمدن سازي

ريشه هاي تاريخي انقلاب اسلامي

محور پنجم: انقلاب اسلامي و جبهه مقاومت دفاع از مظلومان و مبارزه با استكبار

انقلاب اسلامي و جبهه مقاومت

انقلاب اسلامي و استكبارستيزي در سطح جهاني

انقلاب اسلامي و حفاظت تماميت ارضي

محور ششم: انقلاب اسلامي و تشكل هاي مردم نهاد و جبهه مقاومت

انقلاب اسلامي و نهادسازي در حوزه سياست گذاري و اجرا

انقلاب اسلامي و تشكل هاي مردم نهاد و جبهه مقاومت مردمي

انقلاب اسلامي و مديريت جامعه متكثر قومي و مذهبي

محور هفتم: نقش و جايگاه رهبري در پيروزي و تداوم انقلاب اسلامي

جايگاه رهبري در شكل گيري و تداوم انقلاب اسلامي

نقش رهبري در طراحي راهبردهاي مواجهه با دشمن

رهبري و بيداري اسلامي

امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي

جايگاه رهبران فكري و فرهنگي در پيشبرد انقلاب اسلامي

نقش رهيري در گفتمان سازي انقلاب اسلامي

انقلاب اسلامي و نقش ولي فقيه در مديريت بحران ها

درج در تقویم: 21 مهر 1397 - تعداد مشاهده 5137 بار