Senior Defense: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از بتن تخریبی و سرامیک روی برخی ویژگی های مکانیکی بتن بازیافتی

Experimental Study of The Effect of Using Demolished Concrete and Ceramic on Some Mechanical Properties of The Recycled Concrete

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از بتن تخریبی و سرامیک روی برخی ویژگی های مکانیکی بتن بازیافتی روز چهارشنبه، 22 تیر، 1401 توسط موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Civil and Structural Engineering

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

استخراج روز افزون منابع طبیعی تجدیدناپذیر از یک سو و مسائل زیست محیطی حاصل از دفن و دپوی نخالهها و مواد زائد ساختمانی در طبیعت از سویی دیگر، نیاز به یک راهکار مناسب را بیش از پیش می طلبد. یک روش ممکن برای حل این مشکل بازیافت بتن تخریبی و تولید سنگ دانه های بازیافتی جایگزین برای تولید بتن است. روش دیگر استفاده از مواد ضایعاتی و نخاله های ساختمانی در تولید بتن است. از جمله مصالح قابل بازیافت برای استفاده در بتن، انواع مصالح پلیمری و لاستیکی، انواع بتن های تخریبی، انواع آهن آلات، انواع مصالح پایه نفتی، شیشه و آسفالت هستند. این مواد پتانسیل استفاده درساخت بتن را دارند. و ثابت شده که ترکیب درصد مناسب آن ها در بتن حتی باعث بهبود خواص مکانیکی بتن نیز می شود. از طرفی، هنوز در کشور ما طرح مخلوط ویژه ای برای بتن های بازیافتی پیشنهاد نشده است، لذا با داشتن دستورالعمل های مکانیکی خاص بازیافت در محل و تعیین رده مقاومتی بتن بازیافتی می توان به سادگی حتی در مناطق دور افتاده کشور نیز بتن های مطلوب ساخت. در این پژوهش با هدف حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و تولید بتن بازیافتی با استفاده از مواد ضایعاتی و بهبود و ارتقاء خصوصیات مکانیکی بتن تولیدی، سنگ دانه های بازیافتی حاصل از تخریب بتن ها، جایگزین بخشی از درشت دانه و نخاله های سرامیکی، جایگزین قسمت هایی از ریزدانه های بتن شده است و خواص مکانیکی بتن بازیافتی با درصدهای مختلف جایگزینی ریزدانه یا درشت دانه و ترکیب همزمان ریزدانه و درشت دانه مورد آزمایش قرار گرفته اند و نتایج آزمایش ها به عنوان خروجیهای تحقیق، بررسی و مقایسه شده اند. نتایج حاکی از آن است که، مقدار اسلامپ بتن در جایگزینی ۷۵ و ۱۰۰ درصد از سرامیک ریزدانه کاهش بسیار زیادی داشته است، اما جایگزینی بتن تخریبی تا ۲۵ درصد، تاثیری بر کارایی بتن تازه نداشته است. در جایگزینی سرامیک ریزدانه تا ۷۵ درصد، و بتن تخریبی درشت دانه، از ۵۰ درصد به بالا، مقاومت فشاری افزایش یافته است. مقاومت کششی نیز تا ۷۵ درصد جایگزینی سرامیک فقط به عنوان ریزدانه افزایش داشته است، ولی در جایگزینی بتن تخریبی بجای درشت دانه و ترکیب همزمان سرامیک و بتن تخریبی در تمام طرح ها، مقاومت کششی کاهش یافته است. وزن مخصوص بتن سخت نیز در جایگزینی ترکیب همزمان ۱۰۰ درصد ثابت سرامیک و متغیر بتن تخریبی، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. جایگزینی سرامیک و بتن تخریبی باعث کاهش زیاد جذب آب بتن شده است، این کاهش در مورد جایگزینی سرامیک موثر تر بوده است.

معرفی سخنرانان: آقای بابک محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مدیریت و ساخت

درج در سایت: 10 تیر 1401 - تعداد مشاهده 455 بار