اطلاعات کنفرانس

The 10th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

محل برگزاری: شیروان
تاریخ برگزاری: 25 مهر 1401
تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1401
تعداد صفحات: 484
تعداد مقالات :35
نمایش مقالات: 12620
شناسه ملی این کنفرانس: HSPC10
نویسندگان مشارکت کننده: 57 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 10th National Conference on Law, Social and Human Sciences, Psychology and Counseling

نتایج 1 تا 50 از مجموع 35