The 1st International and 14th National Conference on Education

The 1st International and 14th National Conference on Education روز پنجشنبه، 4 اسفند، 1401 توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 1st International and 14th National Conference on Education

تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1401

مهلت ارسال اصل مقالات: 5 دی 1401
تاریخ اعلام داوری مقالات: 15 بهمن 1401
Hold place: تهران
Year: 1401
Document ID: EDUCAT14

توضیحات کنفرانس

 محورهای همایش:

آموزش و پرورش دانش بنیان
آموزش های فنی دانش بنیان
آموزش مبتنی بر رویکردهای دانش بنیان
مدیریت دانش بنیان در آموزش و پرورش
رویکردهای دانش بنیان در توسعه و توانمندسازی معلمان
طراحی، توسعه و تدوین برنامه های آموزشی دانش بنیان
آموزش و تجاری سازی علم و دانش
آموزش فناوری و تولید دانش بنیان
آموزش و طرح های توجیهی کسب و کار مبتنی بر دانش
آموزش و نوآوری، خلاقیت و ایده های دانش محور
آموزش و اقتصاد دانش بنیان ارزش محور
نقش اموزش دانش بنیان در اشتغال
نقش آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان ها در اقتصاد دانش بنیان
برنامه ریزی درسی دانش بنیان
راهبردها و پیامدهای آموزش و یادگیری دانش بنیان

create: 21 August 2022 - view 4714