کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 3394 مقالهکل صفحات: 40374درصد اصل مقالات: 98%کل استنادات: 16کل دریافت مقالات: 28507کل نمایش مقالات: 1603722متوسط استناد مقاله: 0.47کل نویسندگان: 7704
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

روز برگزاری: 15 شهریور 1394استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
پژوهشگران ارائه کننده: 1931
تعداد کل مقالات: 843
تعداد کل صفحات: 9972
تعداد مقاله کامل: 836
تعداد نمایش مقالات: 546505
تعداد دریافت مقاله: 10594
تعداد ارجاعات: 14

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر

پژوهشگران ارائه کننده: 563
تعداد کل مقالات: 249
تعداد کل صفحات: 2721
تعداد مقاله کامل: 245
تعداد نمایش مقالات: 136150
تعداد دریافت مقاله: 2444
تعداد ارجاعات: 2

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر

روز برگزاری: 19 شهریور 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
پژوهشگران ارائه کننده: 819
تعداد کل مقالات: 372
تعداد کل صفحات: 4593
تعداد مقاله کامل: 363
تعداد نمایش مقالات: 168509
تعداد دریافت مقاله: 3262
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

روز برگزاری: 23 دی 1395استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
پژوهشگران ارائه کننده: 910
تعداد کل مقالات: 396
تعداد کل صفحات: 4721
تعداد مقاله کامل: 393
تعداد نمایش مقالات: 179919
تعداد دریافت مقاله: 3440
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

روز برگزاری: 19 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانHolders: موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی) تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
پژوهشگران ارائه کننده: 1804
تعداد کل مقالات: 783
تعداد کل صفحات: 9207
تعداد مقاله کامل: 772
تعداد نمایش مقالات: 313142
تعداد دریافت مقاله: 4685
تعداد ارجاعات: 0

ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو

پژوهشگران ارائه کننده: 613
تعداد کل مقالات: 285
تعداد کل صفحات: 3473
تعداد مقاله کامل: 277
تعداد نمایش مقالات: 126072
تعداد دریافت مقاله: 2272
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو: (تعداد دریافت)

هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران

روز برگزاری: 20 خرداد 1399استان: تهرانشهر: تهرانHolders: موسسه آموزش عالی ادیبان تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 611
تعداد کل مقالات: 264
تعداد کل صفحات: 3289
تعداد مقاله کامل: 259
تعداد نمایش مقالات: 111117
تعداد دریافت مقاله: 1545
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران: (تعداد دریافت)

هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 28 بهمن 1400استان: تهرانشهر: تهرانHolders: موسسه آموزش عالی ادیبان انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران انجمن فناوری های بومی ایران تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 453
تعداد کل مقالات: 202
تعداد کل صفحات: 2398
تعداد مقاله کامل: 198
تعداد نمایش مقالات: 22308
تعداد دریافت مقاله: 265
تعداد ارجاعات: 0

نهمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران

روز برگزاری: 29 آبان 1401استان: تهرانشهر: تهرانHolders: موسسه آموزش عالی ادیبان انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران انجمن فناوری های بومی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0