ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: آموزش, سلامت، آموزش و رفاه
تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1400 تا 5 اسفند 1400
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
شهر: برگزاری به صورت مجازی می باشد.
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

2.

حوزه های تحت پوشش: آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی
تاریخ برگزاری: 27 آبان 1399 تا 28 آبان 1399
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

3.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1399 تا 16 مرداد 1399
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
شهر: بندرعباس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

4.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 2 اسفند 1397 تا 2 اسفند 1397
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, انجمن مطالعات برنامه درسي ايران شعبه هرمزگان
شهر: سیریک
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/11/20

5.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1396 تا 17 اسفند 1396
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
شهر: زنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/09/25
نتیجه مقاله: 1396/11/05
ثبت نام: 1396/11/10

6.

تاریخ برگزاری: 2 اسفند 1392 تا 2 اسفند 1392
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, انجمن مطالعات برنامه درسي ايران واحد استان آذربايجان غربي
شهر: ارومیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

7.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 8 آبان 1387 تا 9 آبان 1387
برگزار کننده: دانشگاه مازندران, انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران
شهر: بابلسر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/05/31
نتیجه مقاله: 1387/06/31

8.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 28 فروردین 1387 تا 29 فروردین 1387
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, دانشگاه خوارزمی
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

9.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1385 تا 17 اسفند 1385
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, دانشگاه شیراز
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

10.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1384 تا 11 اسفند 1384
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, انجمن مطالعات برنامه درسي, دانشگاه شهيد باهنر كرمان
شهر: کرمان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

Support