ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: آمار و احتمالات, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت 1401 تا 29 اردیبهشت 1401
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, انجمن ایرانی تحقیق در عملیات, مرکز علمی تقدیس
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1400/08/30
نتیجه مقاله: 1400/09/05
ثبت نام: 1400/09/05

2.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: 26 اسفند 1400 تا 26 اسفند 1400
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1400/08/21
نتیجه مقاله: 1400/08/25
ثبت نام: 1400/08/25

3.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), اقتصاد و دارائی, حسابداری
تاریخ برگزاری: 19 اسفند 1400
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, مرکز علمی تقدیس
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1400/09/16
نتیجه مقاله: 1400/09/18
ثبت نام: 1400/09/18

4.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1400 تا 15 اسفند 1400
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1400/09/01

5.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1399 تا 31 شهریور 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, دانشگاه اديب مازندران
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1377/06/22
ثبت نام: 1399/06/25

7.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه, ورزش و تربیت بدنی
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1399 تا 31 شهریور 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/15

8.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 26 تیر 1399 تا 26 تیر 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, موسسه آموزش عالي اديب مازندران و مركز علمي تقديس
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/04/16
ثبت نام: 1399/04/16

9.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1398 تا 15 اسفند 1398
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران, موسسه آموزش عالي اديب مازندران و مركز بين المللي همايش ها و سمينارها
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/10/20

Support