ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد, علم مواد (عمومی)
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1399 تا 30 بهمن 1399
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مالک اشتر, انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/10/20
نتیجه مقاله: 1399/11/05

2.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد, علم مواد (عمومی)
تاریخ برگزاری: 15 بهمن 1398 تا 16 بهمن 1398
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, دانشگاه صنعتي اصفهان -انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/01
نتیجه مقاله: 1398/09/30

3.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1397 تا 25 بهمن 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان, انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران -دانشكده صنعتي اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/10/15
نتیجه مقاله: 1397/11/14
ثبت نام: 1397/11/20

4.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1396 تا 25 بهمن 1396
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/10/15
نتیجه مقاله: 1396/11/15

5.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی)
تاریخ برگزاری: 29 مهر 1393 تا 30 مهر 1393
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, پژوهشگاه مواد و انرژي و انجمن علوم و تكنولوژِي سطح ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1393/06/01
نتیجه مقاله: 1393/06/15
ثبت نام: 1393/06/25

6.

تاریخ برگزاری: 16 مهر 1392 تا 17 مهر 1392
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

7.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 مهر 1389 تا 24 مهر 1389
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران, انجمن صنايع آبكاري ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1389/05/25
نتیجه مقاله: 1389/06/25
ثبت نام: 1389/07/10

8.

حوزه های تحت پوشش: علم مواد (عمومی)
تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت 1388 تا 30 اردیبهشت 1388
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان, انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران, دانشگاه صنعتي اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

9.

تاریخ برگزاری: 24 اردیبهشت 1387 تا 25 اردیبهشت 1387
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

10.

تاریخ برگزاری: 18 اردیبهشت 1386 تا 19 اردیبهشت 1386
برگزار کننده: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران, انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران
شهر: کرمان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

Support