ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1400 تا 5 اسفند 1400
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1400/10/30
ثبت نام: 1400/11/15

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: 14 بهمن 1399 تا 15 بهمن 1399
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن علوم و صنايع غذايي ايران
شهر: باوى
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/30
ثبت نام: 1399/10/15

3.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: 26 شهریور 1398 تا 28 شهریور 1398
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن علوم و صنايع غذايي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1398/04/31

4.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1397 تا 8 اسفند 1397
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن علوم صنايع غذايي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/10/30

5.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری: 19 اردیبهشت 1397 تا 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن علوم و صنايع غذايي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/01/15

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 5 اردیبهشت 1397 تا 6 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن علوم و صنايع غذايي ايران
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

7.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 27 مهر 1395 تا 29 مهر 1395
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس, انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دانشگاه تربيت مدرس و انجمن علوم و صنايع غذائي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/04/31

8.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1390 تا 21 اردیبهشت 1390
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن متخصصين علوم صنايع غذايي ايران
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1389/11/15
نتیجه مقاله: 1389/12/20
ثبت نام: 1390/01/31

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه
تاریخ برگزاری: 24 مهر 1387 تا 26 مهر 1387
برگزار کننده: انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, انجمن متخصصين علوم و صنايع غذايي ايران
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/04/31
ثبت نام: 1387/03/31

Support