Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله
تاریخ برگزاری: 4 خرداد 1400 تا 5 خرداد 1400
برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, شهرداری تبریز
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/11/15
نتیجه مقاله: 1399/12/15
ثبت نام: 1399/12/29

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 30 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: مركز مطالعات راهبردي معماري و شهرسازي, شهرداری تبریز
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/02/27
ثبت نام: 1395/02/28

3.

تاریخ برگزاری: 25 آذر 1394 تا 26 آذر 1394
برگزار کننده: شهرداری تبریز, دادگستری کل استان آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/08/30
ثبت نام: 1394/09/15

4.

تاریخ برگزاری: 31 اردیبهشت 1392
برگزار کننده: شهرداری تبریز
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1391/10/25
نتیجه مقاله: 1391/11/15
ثبت نام: 1391/11/20
پذیرش مقاله: 1390/04/09

7.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 29 مهر 1387 تا 1 آبان 1387
برگزار کننده: مركز ملي مقاوم سازي ايران, شهرداری تبریز
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1387/04/31
نتیجه مقاله: 1387/05/31
ثبت نام: 1387/07/20

Support