ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

ژورنالها و مجلات علوم دامی

Journal of Zoonotic Disease

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی, دامپزشکی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2476-535X
شاپای الکترونیک: 2717-2910

Journal of Livestock Science and Technologies

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی

شماره استاندارد: 2322-3553
شاپای الکترونیک: 2322-374X

Poultry Science Journal

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-6604
شاپای الکترونیک: 2345-6566
شماره استاندارد: 2423-3625
شاپای الکترونیک: 2423-3633

Journal of Animal science

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-5125
شاپای الکترونیک: 2676-5705

Research in ruminants

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2345-4253
شاپای الکترونیک: 2345-4261

Iranian Journal of Animal Biosystematics

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی


ترتیب انتشار:سالانه
شماره استاندارد: 1735-434X
شاپای الکترونیک: 2423-4222

IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه, علوم دامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-4773
شاپای الکترونیک: 2423-7949

Journal of Animal Production

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2009-6776
شاپای الکترونیک: 2382-994X

Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology

حوزه های تحت پوشش:جانور شناسی, علوم دامی

شماره استاندارد: 1735-8884
شاپای الکترونیک: 2228-5083
Support