ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات علوم کشاورزی

تعداد نتایج در هر صفحه

Iranian Journal of Horticultural Science and Technology

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 1680-7154

Journal of Researches in Mechanics of Agricultural Machinery

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی, مهندسی مکانیک


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2345-6906

Iranian Journal of Applied Ecology Isfahan University Of Technology

شماره استاندارد: 2476 - 31
شاپای الکترونیک: 2476 - 32
شماره استاندارد: 2476-3594
شاپای الکترونیک: 2476-5554

International Journal of Horticultural Science and Technology

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2322-1461
شاپای الکترونیک: 2588-3143
شاپای الکترونیک: 2588-2821

Journal of horticulture science

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۴۷۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۸۶

Saffron Agronomy and Technology

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2383-1529
شاپای الکترونیک: 2383-2142

Journal of Water and Soil

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۴۷۵۷
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۶x

Journal of Agricultural Economics & Development

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۴۷۲۲
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۵۱
Support