ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات علوم کشاورزی

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal Of Agroecology

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی و کشاورزی, علوم خاک, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۷۷۱۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۴۲۸۱

Journal of Agricultural Machinery

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۶۸۲۹
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۴۳
شماره استاندارد: 23322-288
شاپای الکترونیک: 2423-8090

IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE

شماره استاندارد: 2008-282X
شاپای الکترونیک: 2423-7930

IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2008-4811
شاپای الکترونیک: 2423-8082

Journal of Agricultural

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 5524-1562

Breeding of Agronomic and Horticultural Crop

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی

شماره استاندارد: 2383-3122
شاپای الکترونیک: 2382-9974

Agricultural Crop Management

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 8337-2008
شاپای الکترونیک: 2345-6957
شماره استاندارد: 2322-3332
شاپای الکترونیک: 2322-5092
Support