ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات گیاه شناسی

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal of Plant Bioinformatics and Biotechnology

حوزه های تحت پوشش:گیاه شناسی, بیوتکنولوژی


ترتیب انتشار:Seasonal
شاپای الکترونیک: 2082-2783

Advanced Herbal Medicine

حوزه های تحت پوشش:گیاه شناسی, داروسازی / داروشناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: 2423-3579

International Journal of Plant Production

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی, گیاه شناسی

شماره استاندارد: 1735-6814
شاپای الکترونیک: 1735-8043

Journal of Crop Production

حوزه های تحت پوشش:گیاه شناسی, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:Bi-monthly
شماره استاندارد: 2008-739X
شاپای الکترونیک: 2008-7403

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants

حوزه های تحت پوشش:داروسازی / داروشناسی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Bi-monthly
شماره استاندارد: 1735-0905
شاپای الکترونیک: 2383-1243

Journal of Crop Breeding

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی و کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۲۲۸-۶۱۲۸
شاپای الکترونیک: 4628- 2676

Plant Genetic Researches

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2383-1367
شاپای الکترونیک: 2676-7309

Journal of agricultural biotechnology

حوزه های تحت پوشش:بیوتکنولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2228-6705
شاپای الکترونیک: 2228-6500

Eco-phytochemical Journal of Medicinal plants

حوزه های تحت پوشش:گیاه شناسی, داروسازی / داروشناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2322-3235
شاپای الکترونیک: -

Journal of Crop Science Research in Arid Regions

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2423-611X
شاپای الکترونیک: 4603- 258
Support