ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات گیاه شناسی

تعداد نتایج در هر صفحه

Plant Genetic Researches

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2383-1367
شاپای الکترونیک: 2676-7309

Journal of agricultural biotechnology

حوزه های تحت پوشش:بیوتکنولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2228-6705
شاپای الکترونیک: 2228-6500

Journal of Crop Science Research in Arid Regions

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2423-611X
شاپای الکترونیک: 4603- 258

Soil and Plant Interactions

حوزه های تحت پوشش:گیاه شناسی, علوم خاک


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2008-9082
شاپای الکترونیک: 2008-9935

Journal of Crop Production and Processing

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: ۲۲۵۱-۸۵۱۷
شاپای الکترونیک: ۲۲۵۱-۸۵۲

International Journal of Horticultural Science and Technology

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2322-1461
شاپای الکترونیک: 2588-3143

Journal of horticulture science

حوزه های تحت پوشش:علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۴۷۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۸۶

Iranian Journal of Field Crops Research

حوزه های تحت پوشش:علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۱۴۷۲
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۷۸
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۴۷۴۹
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۳۹۹۴
Support