Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های بهینه سازی مصرف انرژی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 1400 تا 28 بهمن 1400
برگزار کننده: دانشگاه علم و فناوری مازندران
شهر: بهشهر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1400/11/10

2.

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 21 شهریور 1399 تا 20 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان, مركز بين المللي همايش ها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالي مازيار
شهر: نور
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/31

3.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1398 تا 15 اسفند 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران
شهر: رفسنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/15
ثبت نام: 1398/11/15

4.

حوزه های تحت پوشش: بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1396
برگزار کننده: انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان مسكن و ساختمان شهرستان مشهد
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

5.

حوزه های تحت پوشش: انرژی و قدرت, انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 6 اسفند 1396 تا 7 اسفند 1396
برگزار کننده: دبير خانه دائمي كنفرانس ايتك و كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/11/20

6.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 10 بهمن 1396 تا 11 بهمن 1396
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران, انجمن انرژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/10/10
پذیرش مقاله: 1396/01/25
نتیجه مقاله: 1396/01/30
ثبت نام: 1396/02/01

8.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1395 تا 11 اسفند 1395
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران, انجمن انرژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/10/30

9.

حوزه های تحت پوشش: انرژی (عمومی), انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های جایگزین, بهینه سازی مصرف انرژی
تاریخ برگزاری: 6 بهمن 1395 تا 7 بهمن 1395
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي همايش
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/10/01

10.

حوزه های تحت پوشش: علوم فیزیکی و مهندسی, انرژی و قدرت, بهینه سازی مصرف انرژی, علم مواد, مکانیک مواد
تاریخ برگزاری: 18 آذر 1395
برگزار کننده: كانون مهندسين ساري
شهر: ساری
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/09/05
ثبت نام: 1395/09/15

Support