ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات ریاضیات و ریاضیات کاربردی

mathematical analysis and its contemporary applications

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Seasonal

Journal of Decisions and Operations Research

حوزه های تحت پوشش:ساخت و مدیریت پروژه, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2538-5097
شاپای الکترونیک: 2676-6159

Journal of Fuzzy Extension & Applications

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 3453-2717
شاپای الکترونیک: 2717-2708

Mathematical Analysis and Convex Optimization

حوزه های تحت پوشش:آمار و احتمالات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Two seasons
شاپای الکترونیک: 2717-0624

Advances in Mathematical Finance and Applications

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2538-5569
شاپای الکترونیک: 2645-4610

Transactions on Combinatorics

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات, ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2251-8657
شاپای الکترونیک: 2251-8665

Categories and General Algebraic Structures with Applications

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:yearly
شماره استاندارد: 2345-5853
شاپای الکترونیک: 2345-5861

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

حوزه های تحت پوشش:ریاضیات و ریاضیات کاربردی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2423-6977
شاپای الکترونیک: 2423-6969
Support