ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

نشستهای مرتبط با تکتونیک / زلزله

Speech

1. نشست علمی به مناسبت سالروز ۵دی ماه ۱۳۸۲ بم و روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 12 دی 1400
برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی ژئوفیزیک و زمین شناسی, دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزلهمهندسی ایمنی
Speech

2. وبینار «چهارمین سالروز زلزله سرپل ذهاب (درس های آموخته)»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 21 آبان 1400
برگزار کننده: کیمیاخرد پارس
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Senior Defense

4. اثراندرکنش خاک وسازه تحت زلزله حوزه نزدیک بر سازه های بتنی قاب خمشی تقویت شده با مهاربند Xومقایسه آن با قاب خمشی متوسط روی خاک های تیپ دو و سه

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 7 مهر 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزلهمهندسی عمران و سازه
Senior Defense

5. ارزیابی پاسخ پایه های دارای یک ستون در اثر زلزله های نزدیک گسل

دسته بندی: Senior Defense
تاریخ نشست: 28 شهریور 1400
محل برگزاری: استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Course

6. زمین لغزش؛ پهنه بندی، رفتارسنجی و تثبیت

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 2 تیر 1400
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Course

7. بارگذاری و تحلیل لرزه ای سازه ها بر اساس استاندارد ۴- ۲۸۰۰

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 17 بهمن 1398
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

8. مهندسی زلزله قانونی "درک علل و تبعات سازه ها در زلزله برای بررسیهای قانونی"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 14 اسفند 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

9. پیش بینی زلزله بر پایه دانش پیش نشانگرها

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 بهمن 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Course

11. اولین دوره آموزشی تخصصی و کاربردی مدیریت بحران

دسته بندی: Course
تاریخ نشست: 24 شهریور 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزلهمدیریت (عمومی)
Speech

12. نسل توسعه جدید روابط پیش بینی جنبش نیرومند زمین برای ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 تیر 1397
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

13. مطالعات اخیر مرکز تحقیقات ساختمان ژاپن در زمینه کاهش خسارات زلزله

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 خرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

14. هم اندیشی «علل فروریزش ساختمانها در زلزله سرپل ذهاب»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

15. بازآفرینی بافت فرسوده: نوسازی و یا مقاومسازی؟

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی زلزله ایران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

16. ارزیابی خطر رخداد زمینلرزه شدید در تهران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 15 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن ژئوفیزیک ایران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

17. نشست چهارم ایمنی در برابر زلزله

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 25 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Workshop

18. تحلیل خطر لرزه ای به روش احتمالاتی همراه با آموزش نرم افزار های کاربردی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 11 اسفند 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

19. نشست ارزیابی ریسک زلزله در ایران

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 17 بهمن 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

20. ارزیابی نیمه تحلیلی مخاطرات لرزه ای در زلزله اخیر غرب کشور

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 دی 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

21. همایش زلزله - ارائه گزارش مقدماتی بازدید از منطقه زلزله زده استان کرمانشاه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 4 دی 1396
محل برگزاری: استان فارس - شهر شیراز
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

22. سمینار تخصصی تحلیلی زلزله غرب کشور "سرپل ذهاب با رویکرد مدیریت بحران زلزله احتمالی پایتخت"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 29 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

23. بررسی ابعاد زلزله 21 آبان 1396 کرمانشاه-سرپل ذهاب

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 28 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

24. گزارش زمین لرزه 21 آبان 1396-سرپل ذهاب استان کرمانشاه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 20 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

25. زلزله استان کرمانشاه و چالش های پیش رو

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 12 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

26. ارزیابی زلزله شناسی و مدیریت بحران در زلزله 21-8-96 ازگله، سرپل ذهاب، با بزرگای 7.3

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مخاطره شناسی ایران, دانشگاه شهید بهشتی
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

27. نشست «باز هم زمین… لرزید»

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مفاخر معماری ایران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

28. ارائه یافته های تیم اعزامی مرکز در خصوص زلزله کرمانشاه-سرپل ذهاب "زلزله96/8/21 بزرگی 7/3

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

29. نشست تحلیل و بررسی زلزله اخیر غرب کشور(کرمانشاه)

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 30 آبان 1396
محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

30. تثبیت شیب ها و شیروانی ها: زمین لغزش و ریزش سنگ

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 22 آذر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن ژئوتکنیک ایران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Workshop

31. کارگاه بین المللی ابرسایت مخاطرات زمین و آزمایشگاهای طبیعی

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 15 مهر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
PhD Defense

32. تعیین عدم قطعیت مه لرزه ای زلزله های تاریخی و سده بیستم ایران

دسته بندی: PhD Defense
تاریخ نشست: 3 مرداد 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Workshop

33. تحلیل خطر ساختگاه

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 16 تیر 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Workshop

34. جنبش شدید زمین نشست" یادمان زنده یاد استاد دکتر حسین حمزه لو"

دسته بندی: Workshop
تاریخ نشست: 11 اردیبهشت 1396
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

35. کارگاه گفتمان مهندسی زلزله 13 سال پس از زلزله بم و ضرورت ایجاد تقاضا برای ایمنی لرزه ای در جامعه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 13 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: انجمن مهندسی زلزله ایران
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

37. پنجاه و ششمین نشست علمی درسهای زلزله های ایران و بازخوانی "بم"

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 5 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: کتابخانه حسینیه ارشاد
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله
Speech

38. نشست آخرین یافته های شبکه شتابنگاری ایران و دستاوردهای جدید ، تحلیل زمین لرزه

دسته بندی: Speech
تاریخ نشست: 1 دی 1395
محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دسته بندی علمی: تکتونیک / زلزله

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

دانشگاههای برتر برگزارکننده نشستها

Support