ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

کنفرانس های آلرژی و ایمنولوژی بالینی

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, آلرژی و ایمنولوژی بالینی
تاریخ برگزاری: 8 بهمن 1399 تا 10 بهمن 1399
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز, دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: در حال ثبت نام
ثبت نام: 1399/11/08

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, آلرژی و ایمنولوژی بالینی
تاریخ برگزاری: 8 خرداد 1399 تا 9 خرداد 1399
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, انجمن علمی آسم و آلرژی ایران, انجمن آسم وآلرژي ايران, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/01/31
ثبت نام: 1399/03/08

3.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی
تاریخ برگزاری: 7 بهمن 1397 تا 9 بهمن 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, مركز تحقيقات ايمونولوژي،آسم و آلرژي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

4.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), میکروبشناسی
تاریخ برگزاری: 14 آذر 1397 تا 16 آذر 1397
برگزار کننده: انجمن علمی آسیب شناسی ایران, انجمن آسيب شناسي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/06/15
ثبت نام: 1397/08/30

5.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, علوم عصبی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 23 آبان 1397 تا 25 آبان 1397
برگزار کننده: انجمن مولتيپل اسكلروز ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/06/01

6.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, دامپزشکی
تاریخ برگزاری: 18 مهر 1397 تا 19 مهر 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان, معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي همدان, مركز تحقيقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشكي همدان
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/05/15

7.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی
تاریخ برگزاری: 6 اردیبهشت 1397 تا 9 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران, انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران, دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/11/15

8.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, بیماریها
تاریخ برگزاری: 1 اردیبهشت 1397 تا 2 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, مركز تحقيقات نقص ايمني اوليه دانشگاه علوم پزشكي تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

9.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی, میکروبشناسی
تاریخ برگزاری: 6 دی 1396 تا 8 دی 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ایران, انجمن علمی آسیب شناسی ایران, انجمن علمي آسيب شناسي ايران, دانشگاه علوم پزشكي ايران
شهر: قرچک
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

10.

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی
تاریخ برگزاری: 27 بهمن 1395 تا 29 بهمن 1395
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, انجمن علمی آسم و آلرژی ایران, مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشكي تهران، انجمن آسم و آلرژي ايران، كرسي يونسكو در آموزش سلامت
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

Support