Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های ژئوفیزیک

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک
تاریخ برگزاری: 19 مهر 1401 تا 20 مهر 1401
برگزار کننده: انجمن ژئوفیزیک ایران, دانشگاه تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1401/05/31

2.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک
تاریخ برگزاری: 11 اسفند 1400 تا 12 اسفند 1400
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود
شهر: بصورت مجازی برگزار خواهد شد.
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1400/11/01
نتیجه مقاله: 1400/11/15
ثبت نام: 1400/12/01

3.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک
تاریخ برگزاری: 20 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشگاه صنعتي شاهرود
شهر: شاهرود
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/30
نتیجه مقاله: 1398/08/20
ثبت نام: 1398/09/10

4.

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی
تاریخ برگزاری: 28 آبان 1398 تا 29 آبان 1398
برگزار کننده: انجمن ژئوتکنیک ایران, انجمن ژئوتكنيك ايران - دانشگاه شهيد بهشتي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/15
نتیجه مقاله: 1398/07/30

5.

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 5 اسفند 1397
برگزار کننده: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری, پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/10/24
نتیجه مقاله: 1397/11/13

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی
تاریخ برگزاری: 1 آبان 1397 تا 2 آبان 1397
برگزار کننده: انجمن ژئوتکنیک ایران, انجمن ژئوتكنيك ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/06/31
نتیجه مقاله: 1397/07/01
ثبت نام: 1397/07/15

7.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک, تکنولوژی نفت و سوخت
تاریخ برگزاری: 3 آذر 1394 تا 4 آذر 1394
برگزار کننده: موسسه اطلاع رساني ناركيش
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/07/20
نتیجه مقاله: 1394/07/30
ثبت نام: 1394/08/30

8.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 مهر 1394 تا 23 مهر 1394
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی قم
شهر: قم
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/05/31
نتیجه مقاله: 1394/06/06

9.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک, مهندسی معدن, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر
شهر: شبستر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1393/08/15
نتیجه مقاله: 1393/08/30

10.

حوزه های تحت پوشش: ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 12 آذر 1393 تا 13 آذر 1393
برگزار کننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1393/08/15
ثبت نام: 1393/08/16

Support