Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های مهندسی برق و الکترونیک

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

541.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 4 شهریور 1384 تا 5 شهریور 1384
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهيد باهنر كرمان
شهر: کرمان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

542.

حوزه های تحت پوشش: انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 1384 تا 1 تیر 1384
برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو, شرکت توانیر
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

543.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1384 تا 22 اردیبهشت 1384
برگزار کننده: دانشگاه زنجان
شهر: زنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

544.

حوزه های تحت پوشش: انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 14 اردیبهشت 1384 تا 15 اردیبهشت 1384
برگزار کننده: انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران, انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران, دانشگاه تبريز
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

545.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 2 آذر 1383 تا 4 آذر 1383
برگزار کننده: شرکت توانیر, شركت متن
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

546.

حوزه های تحت پوشش: انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 9 اردیبهشت 1383 تا 10 اردیبهشت 1383
برگزار کننده: انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران, انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران, دانشگاه زنجان
شهر: زنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

547.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 28 مهر 1382 تا 30 مهر 1382
برگزار کننده: شرکت توانیر, پژوهشگاه نیرو
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

548.

حوزه های تحت پوشش: انرژی الکتریکی, مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت 1381 تا 29 اردیبهشت 1381
برگزار کننده: انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران, انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

549.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 9 آبان 1380 تا 10 آبان 1380
برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران, انجمن مهندسي پزشكي ايران, دانشگاه تربيت مدرس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

550.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1378 تا 2 اسفند 1378
برگزار کننده: انجمن مهندسی پزشکی ایران, انجمن مهندسي پزشكي ايران, دانشگاه علم و صنعت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

Support