ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات جامعه شناسی

تعداد نتایج در هر صفحه

Services Operation Management

حوزه های تحت پوشش:اقتصاد اجتماعی, بازاریابی, مدیریت (عمومی), جامعه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2676-5055
شاپای الکترونیک: 2676-3540

Women Interdisciplinary Researches

حوزه های تحت پوشش:علوم اجتماعی, روانشناسی, جامعه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal

Language and Culture of Nation

حوزه های تحت پوشش:جامعه شناسی, زبان و زبان شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 7210-2645
شماره استاندارد: 2645-419x
شاپای الکترونیک: 2645- 420

Political studies

حوزه های تحت پوشش:جامعه شناسی, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2008-3122

Journal of women study of family

حوزه های تحت پوشش:علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی, روانشناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 7225 -2008
شاپای الکترونیک: 2476-700x

Sociology and lifestyle management

حوزه های تحت پوشش:جامعه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شاپای الکترونیک: 2645-5641

Journal of Population Association of Iran

حوزه های تحت پوشش:جامعه شناسی, علوم اجتماعی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 1735-000X
شاپای الکترونیک: 2008-3742

Studies on Understanding Ḥadīth

حوزه های تحت پوشش:علوم اسلامی, جامعه شناسی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2588-3895
شاپای الکترونیک: 2588-4417

Quarterly journal of Iranian association for Culture Studies & Communication

حوزه های تحت پوشش:هنر و علوم انسانی, جامعه شناسی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2008-5575
شاپای الکترونیک: 2717-2287
Support