ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات حقوق

تعداد نتایج در هر صفحه

International Law Review

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2251-614X
شاپای الکترونیک: 4858-2645

Quarterly Journal of public law knowledge

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2383-1596
شاپای الکترونیک: 2676-6574

The Judiciary`s Low Journal

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 1735-4358
شاپای الکترونیک: 2676-7198

Comparative law

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2423-4656
شاپای الکترونیک: 6817 -2676

Legal Research Quarterly

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 1024-0772
شاپای الکترونیک: -

Jouranal of law university of Isfahan

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal

Quarterly Journal of Comparative Laws of Islam and West

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۴۲۱۳
شاپای الکترونیک: ‪۲۴۷۶-۴۲۲

Islamic law Research Journal

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2251-9858

Journal of Islamic Public Law

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم اسلامی

Journal of Human and Citizenship Rights

حوزه های تحت پوشش:حقوق

Support