ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات حقوق

تعداد نتایج در هر صفحه

Journal of Law Magazine Govah

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Two seasons

International Law Research

حوزه های تحت پوشش:حقوق

Family Law and Jurisprudence

حوزه های تحت پوشش:حقوق

شماره استاندارد: 5291-2538
شاپای الکترونیک: 2538-5283

Journal of Legal Studies

حوزه های تحت پوشش:حقوق

شماره استاندارد: 2538-6395

The Journal of Public Law Research

حوزه های تحت پوشش:حقوق

شماره استاندارد: 2588-3747

Criminal Law Doctrines

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2251 – 93

Research in jurisprudence and law

حوزه های تحت پوشش:حقوق

شاپای الکترونیک: 2538-3787

GHANONYAR JOURNAL OF CIVIL & LEGAL SCIENCES

حوزه های تحت پوشش:حقوق

شماره استاندارد: 3701-2538

Human Rights Research Letter

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۵۹۳۳

Public Law Research

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2345-6116
شاپای الکترونیک: 2476-6216
Support