Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های زبان و زبان شناسی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

71.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری: 22 اردیبهشت 1395 تا 24 اردیبهشت 1395
برگزار کننده: موسسه حيات پاك اتيه ساز و موسسه بهار زبان آموزان
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/01/15

72.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 6 اسفند 1394
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
شهر: میبد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/11/09
نتیجه مقاله: 1394/11/17
ثبت نام: 1394/11/23

73.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری: 15 بهمن 1394 تا 16 بهمن 1394
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران انديشمند
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

74.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, آموزش, زبان و زبان شناسی, هنر و علوم انسانی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 25 آذر 1394
برگزار کننده: موسسه سفيران فرهنگي مبين
شهر: استانبول قونیه ترکیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/08/30
ثبت نام: 1394/09/10

75.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 30 اردیبهشت 1394 تا 31 اردیبهشت 1394
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
شهر: اهر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/01/14
نتیجه مقاله: 1394/01/23

76.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
شهر: میبد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1393/10/12
نتیجه مقاله: 1393/10/26
ثبت نام: 1393/11/03

77.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری: 9 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمي كاربردي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1393/10/20

78.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 28 آذر 1392 تا 29 آذر 1392
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
شهر: اهر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1392/08/25

79.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی, ادبیات
تاریخ برگزاری: 13 شهریور 1392 تا 15 شهریور 1392
برگزار کننده: انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران
شهر: زنجان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1392/02/01
نتیجه مقاله: 1392/05/15

80.

حوزه های تحت پوشش: زبان و زبان شناسی
تاریخ برگزاری: 24 مرداد 1392
برگزار کننده: موسسه بين المللي آموزشي و پژوهشي خوارزمي
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1392/05/03
نتیجه مقاله: 1392/05/04
ثبت نام: 1392/05/08

Support