ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات علوم سیاسی و روابط بین الملل

تعداد نتایج در هر صفحه
شماره استاندارد: -
شاپای الکترونیک: -

National Security

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 3329-2538
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: ۲۵۸۸-۴۲۸X
شاپای الکترونیک: ۲۶۴۵-۷۱۷۲

Afaq Security

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2538-1857
شاپای الکترونیک: -

The Journal of Politics (A scienfitic specialized review)

political knowledge

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Two seasons
شماره استاندارد: 2008-0743
شاپای الکترونیک: 2228-6594

The Journal of Political Thought in Islam

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2423-7973

World Sociopolitical Studies

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 3119-2588
شاپای الکترونیک: 3127-2588

State Studies

حوزه های تحت پوشش:جامعه شناسی, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2476-2806
شاپای الکترونیک: 2476-6828

Strategic Research of Politics

حوزه های تحت پوشش:علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:Seasonal
شماره استاندارد: 2345-6140
شاپای الکترونیک: 2476-6208
Support