ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های هنرهای تجسمی

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی, هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 1 شهریور 1400 تا 1 شهریور 1400
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی هنر شیراز
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1400/04/31
ثبت نام: 1400/05/22

2.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 20 اسفند 1399 تا 20 اسفند 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/12/10

3.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1399 تا 11 اسفند 1399
برگزار کننده: دانشگاه دامغان
شهر: دامغان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/12/01

4.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 25 آذر 1399
برگزار کننده: مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/17

5.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 9 خرداد 1399 تا 9 خرداد 1399
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه, موسسه آموزش عالي ناصرخسرو
شهر: ساوه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1398 تا 1 اسفند 1398
برگزار کننده: هنرهای تجسمی ایران, انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/15

7.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 20 آذر 1398 تا 21 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه دامغان
شهر: دامغان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/01

8.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 22 آبان 1398 تا 23 آبان 1398
برگزار کننده: هنرهای تجسمی ایران, انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/30
نتیجه مقاله: 1398/07/15

9.

حوزه های تحت پوشش: هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 12 اردیبهشت 1398 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه, موسسه آموزش عالي ناصرخسرو
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

10.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1398 تا 28 فروردین 1398
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/10/30
ثبت نام: 1397/11/20

Support