حفظ روستاها یک ضرورت برای امنیت ملی ایران

28 آبان 1402 - خواندن 2 دقیقه - 68 بازدید

توسعه شهری یکی از مهمترین چالش های جهان در قرن 21 می باشد. توسعه شهری امنیت آب، غذا، و انرژی را تهدید می نماید و باعث تمرکز جمعیت در نقاط خاص و تهی شدن سرزمین از جمعیت می گردد. در حال حاضر 50 درصد جمعیت جهان در روستاها و 50 درصد مابقی در شهرها زندگی می کنند، در حالیکه در ایران طبق آخرین سرشماری 28 درصد جمعیت در روستاها و 72 درصد در شهرها زندگی می کنند. روند رشد شهرنشینی در ایران نسبت به جهان بسیار بالا می باشد و این یک تهدید جدی برای امنیت و اقتصاد کشور محسوب می گردد. دلیل اصلی توسعه شهری در ایران مهاجرت مردم از روستاها، بخش ها و شهر های کوچک به شهرهای بزرگ می باشد. دلایل عمده مهاجرت از روستاها به شهرها عبارتنداز: کاهش در آمد در اثر بحران آب و محیط زیست، عدم وجود زیرساخت های رفاهی، اجتماعی و جذابیت های موجود در شهرهای بزرگ می باشد. با استفاده از پتانسیل های بالقوه منابع طبیعی و انسانی موجود در هر روستا، جهت اشتغال زایی و کسب درآمد، می توان روند مهاجرت آنها به شهرها را کاهش داد. با بکار گیری راهکارهای ذیل می توان در روستاها اشتغال ایجاد کرد و از طریق درآمد زایی برای روستاییان از مهاجرت آن ها به شهرها جلوگیری نمود.

n توسعه کشت دیم درختان مثمر در اراضی شیب دار و مراتع کم بازده با استفاده از آب باران

n توسعه کشت سیلابی با استفاده از سیلاب ها در رودخانه های فصلی

n تغذیه آبخوان ها با استفاده از سیلاب های رودخانه های فصلی

n ایجاد مزارع خورشیدی در روستاها جهت تولید انرژی پاک

n احداث واحدهای برق خورشیدی در پشت بام منازل روستاییان جهت در آمدزایی

n توسعه صنایع دستی در روستاها

n توسعه صنعت گردشگری در روستاها

n توسعه کاشت گیاهان دارویی

n توسعه واحدهای پرورش طیور خانگی

n توسعه واحدهای پرورش قارچ خوراکی خانگی

n ایجاد امکانات تفریحی و رفاهی در سطح روستاها