مدیریت استراتژیک پروژه

12 آذر 1402 - خواندن 2 دقیقه - 190 بازدیدمدیریت استراتژیک پروژه به تدریج به یک روند محبوب و روبه­ رشد در آموزش مدیریت پروژه تبدیل شده است. ایده کلی این است که تیم­های مدیریت پروژه به جای این­که تنها بر زمان معمول جلسه، بودجه و اهداف عملکرد متمرکز شوند، باید یاد بگیرند که چگونه با جنبه­ های کسب و کار پروژه ­های خود و همچنین پشتیبانی بهتر از کسب و کار شرکت خود و پایداری مواجه شوند. اگر چه این رویکرد به محبوبیت دست یافته است، اما مدیریت استراتژیک پروژه هنوز یک رویکرد صریح و روشن نیست و به طور گسترده در اجرای پروژه استفاده نمی­ شود.

.

مدیریت استراتژیک پروژه عبارت است از اقدامات مدیریتی جهت تنظیم اهداف پروژه (نه فقط زمان، هزینه و منابع آن) به منظور دستیابی به هدف استراتژیک پروژه.


مدیریت استراتژیک پروژه ارتباطی بین منافع تجاری و امکان سنجی پروژه ها جهت سازمان های انتفاعی برقرار کرده و هم سویی بین پروژه ها و راهبردهای سازمانی و اولویت پذیر پروژه ها را در این ارتباط مورد توجه قرار می دهد و ارتباط موثر با ذینفعان کلیدی را جهت موفقیت پروژه در کانون توجه خود قرار می دهد.


یک استراتژی پروژه شامل “چرا”، “چه”، و “چگونه” است تا بهترین مزیت رقابتی و ارزش را برای پروژه ایجاد کند.


آرش احمدی اصفهانی