پرورش استعدادها ؟

13 آذر 1402 - خواندن 6 دقیقه - 279 بازدید

یکی از استعدادهایی که به طور طبیعی در نهاد انسانها وجود دارد و در پرتو تربیت آشکار میگردد استعداد اجتماعی شدن است ؟فرزندان بشر وقتی از مادر متولد می شوند قابل پذیرش زندگی اجتماعی هستند ولی تنها وجود آن قابلیت برای اجتماعی شدن آنان کافی نیست بلکه باید طفل را با خلق و خوی اجتماعی پرورش داد و روشهای معاشرت با مردم و طرز سازگاری با محیط را به وی آموخت و بدین وسیله آن استعداد طبیعی را از قوه به فعلیت آورد .

بعضی از حشرات مثل موریانه و زنبور عسل به طور طبیعی زندگی جمعی دارند و مانند انسان با هم تشریک مساعی میکنند و در تمام دوران حیات به همکاری یکدیگر نیازمندند . با این تفاوت که حشرات در شناختن وظائف همکاری و تشخیص برنامه های همزیستی احتیاج به فرا گرفتن صفات اکتسابی ندارند بلکه وظیفه شناسی به طور غریزی در وجودشان شکفته می شود و هر حشره ای خود به خود از برنامه ای که در زندگی جمعی باید انجام دهد آگاه می گردد و به هدایت تکوینی پروردگار ، خود را با محیط زندگی خویش منطبق می سازد .

ولی در انسان تنها استعداد اجتماعی شدن ، طبیعی است و برای اینکه آن استعداد شکل عملی به خود بگیرد و مورد بهره برداری واقع شود باید قدم به قدم تمام وظائف زندگی اجتماعی را به فرزندان یاد داد و از راه تربیت ، آنان را برای سازش با محیط مجهز ساخت .

《 هر نوزادی هنگامی که چشم به جهان می گشاید فقط قوا و استعدادهایی محدود دارد که در پرتو آن می تواند تبدیل به انسان گردد . به تدریج بر اثر تجربیات مختلفی ، به قول جامعه شناسان ( اجتماعی ) می گردد . مراد از اجتماعی شدن کیفیتی است که در نتیجه آن آدمی یک عضو مثبت در جامعه ای می گردد که در آن به دنیا آمده است و به موجب آداب و رسوم و سنن آن جامعه رفتار میکند .》طفل از زمان ولادت تا پایان ایام بلوغ ، دوران کودکی خود را طی می کنند و در خلال این مدت طولانی ضمن اینکه بدن ناتوانش توانا میشود و قوای جسم و جانش به نسبت نیرومند میگردند استعداد اجتماعیش نیز به تدریج فعلیت پیدا میکند .به خلقیات اجتماعی و صفات سازگاری محیط متخلق می گردد و برای همکاری با مردم و زندگی در جامعه آماده می شود .

گرچه شرایط محیط طبیعی به مقدار قابل ملاحظه ای در ساختن خلق و خوی آدمی موثر است و هر انسانی با صفات و خلقیات متناسب با محیط طبیعی خود بار می آید . ولی عامل بسیار موثر که استعداد اجتماعی طفل را به فعلیت میآورد شخصیت کودک را پایه گذاری می کند و او را به صفات خوب یا بد اجتماعی متصف میسازد محیط تربیتی او است . 

فرزندان بشر صفات اجتماعی خود را از کسانی فرا میگیرند که از دوران کودکی تا ایام جوانی در محیط های مختلف خانواده و آموزشگاه و کوی و برزن به طور متناوب با آنان در تماس بوده و از رفتار و گفتارشان سرمشق گرفته اند . 

خلقیات خوب یا بد اجتماعی و صفات سازگاری با محیط ، به دو صورت در ضمیر فرزندان بشر مستقر می شود و استعداد اجتماعی شدن آنان را به فعلیت می آورد : یکی دانسته و به طور آگاه و دیگری ندانسته و به صورت نا آگاه .

بعضی از صفات اجتماعی است که مربیان و اطرافیان کودک به او می آموزند و مکرر به وی خاطر نشان می کنند و طفل نیز با توجه و آگاهی ، آنها را فرا میگیرد و عملا به کار می بندد . رفته رفته بر اثر تکرار به آن صفات عادت می کنند و در آینده برنامه ی زندگی اجتماعیش می گردد .

مثل آنکه مادر به طفل میگوید همیشه پاکیزه باش ، دست و صورتت را بشوی ، در حضور دگران درست بنشین و زیاد صحبت نکن . یا آموزگار به نو آموز میگوید دست در کیف همکلاسی ات نکن ، همبازیت را آزار مده ، به معلم احترام کن ، در کلاس مودب باش و کارهایی نظائر اینها .

بعضی از صفات است که طفل بدون آنکه به وی بیاموزند یا خودش خواسته باشد به طور ناخودآگاه از محیط خانه و مدرسه و کوچه و بازار یاد میگیرد و ندانسته با آن خلقیات متخلق میشود . مثلا در خانه ای که پدر و مادر ترسو هستند ، در خانه ای که والدین و اطرافیان کودک خرافی و معتقد به موهومات باشند ، در آموزشگاهی که معلم فحاش و بدزبان است و در کوچه ای که همسایگان و همبازیهای کودک زورگو و متجاوزند ، بچه بدون آنکه بداند یا بخواهد تحت تاثیر واقع میشود و به طور نا آگاه ترسو و خرافی و بد زبان و زورگو بار می آید و طبع اجتماعیش با همان صفات مذموم و خلقیات ناپسند ساخته می شود .

خلاصه آنکه محیط خانواده و آموزشگاه و سایر اطرافیان کودک سازنده خلق و خوی اجتماعی وی هستند .

آنانند که باروهای پسندیده و یا ناپسند خود به طور آگاه یا ناآگاه شخصیت طفل را پایه گذاری میکنند و استعداد اجتماعی شدن کودک را به فعلیت میآورند ، آنانند که در طول دوران کودکی ، طفل را برای زندگی اجتماعی آماده می کنند و او را برای همکاری با مردم و سازش با محیط مجهز می سازند .


ماخذ ؟

جامعه شناسی ساموئل کینگ ، صفحه 101

زمینه جامعه شناسی ، صفحه 176

پرورش استعدادهازنبور عسلشرایط محیطایام جوانی