شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

15 فروردین 1403 - خواندن 3 دقیقه - 741 بازدید


امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

امروزه در اکثر ازدواج ها بحث شروط ضمن عقد بسیار اهمیت پیدا کرده است چرا که زوج های جوان می توانند در همان اوایل شروع زندگی مشترک برای خود حقوق مساوی تعیین کرده و از مشکلات و حاشیه های بعد از ازدواج جلوگیری کنند نمونه ی بارز این مشکلات حق طلاق و مهریه می باشد متاسفانه معنا و مفهوم واقعی مهریه به خوبی در جامعه ی ما جا نیفتاده است و اکثر دختران از مهریه به عنوان اهرم فشاری جهت آزار و اذیت مرد بخاطر تلافی در ایجاد مشکلات استفاده می کنند که این عمل فقط باعث از بین رفتن حرمت ها شده و در نهایت باب طلاق را برای زوج های جوان باز می کند.

پیشنهاد من به عنوان پژوهشگر در زمینه ی مسائل حقوقی و خانواده به زوج های جوان این است که، بهتر است زوج های جوان در کمال احترام به هم سعی کنند حقوق مساوی برای خود در ضمن عقد ازدواج تعیین کنند و پس از آن فقط زندگی کنند و از مسائل حاشیه ای مثل مهریه های سنگین، مراسم تجملاتی و... جدا خوداری کنند چرا که مهریه زیاد تضمین کننده خوشبختی نیست و مهریه پایین هم تضمین کننده بدبختی نمی باشد تنها عاملی که باعث سعادت و خوشبختی زوج های جوان می شود فقط عشق، تعهد، صداقت، وفاداری و دوست داشتن همدیگر می باشد.

باید آگاه باشید که هدف از شروط ضمن عقد فقط ایجاد حقوق برابر بین زن و مرد می باشد و قرار نیست که مرد یا زن نسبت به دیگری حق اضافه تری داشته باشد. در ماده 1119 قانون مدنی قانونگذار ما به صراحت بیان می کند: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مهمترین شروطی که در ضمن عقد ازدواج در عرف جامعه ی ما مورد بحث قرار میگیرد شش مورد است که عبارت است از: 

1. شرط وکالت در طلاق

2. شرط حق تحصیل برای زن

3. شرط حق اشتغال برای زن

4. شرط حق خروج از کشور برای زن

5. شرط حق تعیین مسکن برای زن

6. شرط حق تنصیف اموال و دارایی ها