محمد حسن سنگتراش: مولفه های قدرت در قرن۲۱ و ایده ۳ پایتخت

24 اردیبهشت 1403 - خواندن 2 دقیقه - 125 بازدید



در گذار جدید جهانی و در نظم بعدی که حکمرانی سه بعدی است و من آن را نظم جهان وطنی نام گذاری کرده ام، کشورهای قدرتمند باید دارای 3 پایتخت باشند که شامل :


1-پایتخت زمینی 2- پایتخت مجازی (متاورس) 3- پایتخت فضایی می باشد


🔺همچنین به اعتقاد من مولفه قدرتمند بودن در قرن21 شامل موارد زیر می باشد:


🔹حضور و تسلط بر هارتلند قدیم و جدید، ریملند و تئولند، حضور در شمالگان و جنوبگان

🔸نفوذ و تسلط بر کریدورهای حیاتی جهان

🔹حضور و تسلط بر فضا از مدار لئو تا مدار ژئو

🔸دارا بودن هوش مصنوعی بومی

🔹اقتصاد گره خورده و پول مشترک و ارز مجازی 

🔸قدرت سایبری بالا

🔹دارا بودن ذخایر انرژی و معدنی

🔸دارا بودن آب شیرین و امنیت غذایی

🔹قدرت نرم و هوشمند

🔸قدرت سخت بازدارنده

🔹دیپلماسی قوی و حضور در پیمانهای منطقه ای 

🔸حضور در قاره افریقا

🔹دارا بودن حکومت مشروع

🔸میانگین سواد ملی بالا 

🔹استفاده از انرژی تجدید پذیر


پینوشت:

درباره تغییر موقعیت هارتلند و ریملند در آینده توضیح خواهم داد

تئوری جدید «تئولند» در مقابل دو تئوری انگلیسی«هارتلند» و آمریکایی «ریملند» قرار دارد که توسط دکتر محمد جعفر ایرانی تعریف شده است


✅محمد حسن سنگتراش

✅پژوهشگر آزاد راهبردهای دفاعی-امنیتی در روابط بین الملل