الگوها و شاخصه های قابل بازتاب و بازآفرینی

26 اردیبهشت 1403 - خواندن 2 دقیقه - 54 بازدید

مطالعه شاخصه های قابل بازخوانی و بازتاب آجرکاری دوره سلجوقی به منظور استفاده از الگوهای آجرکاری در تقویت هویت معماری معاصر

- در این مقاله که در حال انتظار برای چاپ در فصلنامه هنر و معماری رسام است به صورت تخصصی به روش بازخانی و بازتاب آجرکاری سلجوقی پرداخته ام. روش های گوناگونی که می توان از آجر بدون از دست دادن هویت اصلی آن و تغییر ظاهر آن در مکان های مناسب مانند دانشگاهی که مختص به دانشجوهای معماری می باشد استفاده شود و به آنها یاد آوری کنند که در حین یادگیری این رشته می توانند به معماری گذشته هم رجوع و از دل آن معماری مدرنی را به دست آورند که ترکیب هر دو باشد. 


 

کتاب الهام از گذشته، خلق آینده ( معماری سنتی در روزگار مدرن) 

این کتاب در حال چاپ در سایت های الکترونیکی می باشد. هدف از نوشتن این کتاب جمع آوری روش انتقال الگوهای معماری به معماری مدرن از روش های گوناگون می باشد که در این کتاب مجموعه چند مقاله از مقالات اینجانب که در این خصوص بوده اند صحبت کرده ام. چه در معماری داخلی و جه در معماری خارجی چگونه می توان از این الگوها به صورتی استفاده کرد که هم بازآفرینی معماری سنتی و کهن باشد هم ترکیب مناسبی در معماری مدرن را رقم زده باشد. 

معماریمعماری، تمدن، سبک های معماری افغانستان، معماری اسلامی، قصر پغمان، ارگ ریاست جمهوری، قصردارالامانالگوآجر