جانمایی پنج تاسیس حقوقی مهم در مواد مطالعاتی نماینده فوتبال فیفا

28 اردیبهشت 1403 - خواندن 13 دقیقه - 81 بازدید


جانمایی پنج تاسیس حقوقی مهم در مواد مطالعاتی نماینده فوتبال فیفا


-صفحه 249 از مواد مطالعاتی فیفا حاوی صفحه 46 سند کلیدی، مقررات مربوط به وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان است. این صفحه هم پاداش آموزشی و هم مکانیسم همبستگی را در مواد 20 و 21 تعریف می کند.

ماده 20 مربوط به غرامت آموزشی است و می گوید:

غرامت تمرینی باید به باشگاه(های) تمرین دهنده بازیکن پرداخت شود: (1) زمانی که بازیکن اولین قرارداد خود را به عنوان یک حرفه ای امضا می کند و (2) هر بار که یک حرفه ای منتقل می شود تا پایان سال تقویمی تولد 23 سالگی خود. . تعهد به پرداخت غرامت تمرینی چه این انتقال در حین یا در پایان قرارداد بازیکن انجام شود. مقررات مربوط به پرداخت غرامت آموزشی در پیوست 4 این آیین نامه آمده است.

سعی میکنم این فهم متدوال را بشکنم و نکات کلیدی یادگیری را در تعریف پاداش آموزشی در نظر بگیرم. به زبان ساده، غرامت تمرینی به باشگاه(های) تمرین دهنده بازیکن در هنگام امضای اولین قرارداد حرفه ای خود و یا هر بار انتقال تا پایان سال تقویمی تولد 23 سالگی آنها تعلق می گیرد. برای ایجنت ها و وکلای ورزشی، آموزش و یادگیری نحوه پرداخت غرامت آموزشی چیزی است که باید آن را عمیقا درک کنند، زیرا این عنوان در بحث هزینه نقل و انتقالات بسیار مرتبط است و باید در مذاکرات هر بار که مشتری یا موکل شما تا سن 23 سالگی نقل مکان می کند، در نظر گرفته شود. برای سال های تقویمی از سنین بین بازیکن تولد 12 سالگی و تولد 15 سالگی، باشگاه تمرینی سالانه مبلغی به میزان یک باشگاه رده 4 بدهکار خواهد بود. با این حال، برای سالهای تقویمی از تولد 16 سالگی آنها تا سال تقویمی 21 سالگی آنها، غرامت تمرینی به دسته باشگاهی بستگی دارد که او اولین قرارداد حرفه ای خود را امضا می کند یا به آن منتقل می شود.

-نکات کلیدی قابل توجه و قابل بررسی:

-پرداخت غرامت تمرینی باید ظرف 30 روز پس از ثبت نام بازیکن انجام می شود.

-این موضوع(غرامت تمرینی)در مورد فوتبال زنان صدق نمی کند، اما در مورد قرضی ها صدق می کند.

غرامت آموزشی در سه حالت تعلق نمی گیرد. اگر قرارداد با باشگاه فروشنده بدون دلیل موجه فسخ شده باشد. اگر بازیکن در حال انتقال به یک باشگاه دسته 4 از یک دسته بالاتر باشد. در صورتی که در نتیجه انتقال به وضعیت آماتور دست یابند.

مقررات ویژه ای برای غرامت آموزشی برای نقل و انتقالات در اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا وجود دارد. می توانید این موارد را در صفحات 290 و 291 مواد مطالعه فیفا در پیوست 4 RSTP بیابید.

ماده 21 در صفحه 249 مکانیسم همبستگی را تعریف می کند :

-اگر یک بازیکن حرفه ای قبل از انقضای قرارداد خود منتقل شود، هر باشگاهی که در آموزش و پرورش او کمک کرده باشد، نسبتی از غرامت پرداخت شده به باشگاه سابقش (سهم همبستگی) دریافت خواهد کرد. مقررات مربوط به کمک های همبستگی در پیوست 5RSTP آمده است.

-در حالی که به نظر می رسد پرداخت های همبستگی برای خدمت به هدفی مشابه مورد نیاز است، تفاوت های مشخصی با غرامت آموزشی وجود دارد. اولا، کمک های همبستگی برای سنین سال تقویمی از تولد 12 سالگی آنها تا سال تقویمی 23 سالگی و نه 21 سالگی آنها محاسبه می شود. پرداخت همبستگی نیز تنها در صورتی مرتبط است که هزینه انتقال پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر، وقتی یک بازیکن آزاد منتقل می شود، مستلزم پرداخت سهم مشارکت همبستگی نخواهد بود. با این حال، اگر هزینه انتقال پرداخت شود، 5٪ از مبلغ کلی به نسبت باشگاه یا باشگاه هایی که بازیکن در مرحله "رشد جوانان" 12 تا 23 برای آنها بازی کرده است، پرداخت می شود. به احتمال زیاد در آزمون نماینده، فیفا می تواند سوالی بپرسد که سناریویی از جابجایی بازیکن بین چند باشگاه در این سال ها را نشان می دهد و از این رو شما را ملزم می کند که نحوه توزیع 5 درصد و مقدار پولی که هر باشگاه دارد را محاسبه کنید. بدهکار است. از این رو، درک مکانیسم همبستگی برای نامزدها حیاتی است.

نکات کلیدی قابل توجه و قابل بررسی:

پیوست 5 در صفحه 292 مواد مطالعاتی فیفا، محاسبات و روش پرداخت را برای مکانیسم همبستگی توضیح می دهد.

بین سنین 12 تا 15 سال، باشگاه(های) تمرینی 5% از 5% مبلغ کل انتقال در سال (0.25% از کل هزینه در سال) بدهکار خواهند بود.

به مدت هشت سال تا سال تقویمی تولد 23 سالگی بازیکن، 10% از 5% مبلغ کل انتقال به ازای هر سالی که بازیکن با آنها بوده است (0.5% از کل هزینه به ازای هر سال) به باشگاه(های) تمرین بدهکار خواهد بود. سال)

کمک همبستگی به باشگاه(های) تمرینی آنها تعلق می گیرد که هر بار که بازیکن منتقل می شود، صرف نظر از سن آنها، اما این انتقال باید یک انتقال بین المللی یا بین دو باشگاه از یک انجمن باشد، فقط در صورتی که باشگاه آموزشی از یک انجمن متفاوت باشد.

مقررات عمومی دادگاه فوتبال

-بند 2 ماده 1 قواعد رویه ای حاکم بر دادگاه فوتبال در صفحه 313 مواد مطالعاتی فیفا توضیح می دهد که دادگاه فوتبال فیفا از سه اتاق جداگانه تشکیل شده است:

اتاق حل اختلاف (DRC)

اتاق وضعیت بازیکنان (PSC)

اتاق کارگزاران (AC)

پاراگراف های 3 تا 5 ماده 4 سپس ترکیب هر اتاق را که اغلب توسط فیفا بررسی می شود، تجزیه می کند. مشکل این است که تفاوت های بسیار کوچکی بین هر یک وجود دارد که اغلب می تواند نامزدها را جلب کند. بنابراین، ناوبری و امکان مکان یابی این بخش، داشتن درک عمیق از آن و قابلیت دستیابی به اطلاعات صحیح برای پاسخ به سوال خاص، کلیدی است. بهترین راه برای نشان دادن این موضوع برای تقویت قدرت دانش خود در زیر بیابید:

-

اتاق حل اختلاف - DRC

1 رئیس

2 نایب رئیس

به پیشنهاد فیفا و موافقت سایر طرف های ذکر شده در کادر بعدی

15 نماینده بازیکن به پیشنهاد اتحادیه بازیکنان منصوب شدند

15 نماینده باشگاه که به پیشنهاد انجمن ها، باشگاه ها و لیگ های عضو منصوب می شوند

اتاق وضعیت بازیکنان -PSC

1 رئیس

1 نایب رئیس

تعداد اعضای لازم طبق تصمیم شورای فیفا که به پیشنهاد انجمن ها، کنفدراسیون ها، اعضا تعیین می شوند.

بازیکنان، باشگاه ها و لیگ ها

اتاق کارگزاران-AC

1 رئیس

1 نایب رئیس

تعداد اعضای لازم طبق تصمیم شورای فیفا،

منصوب به پیشنهاد انجمن های عضو، کنفدراسیون ها،

بازیکنان، باشگاه ها، لیگ ها و عوامل فوتبال

نکات کلیدی قابل توجه و قابل بررسی:

روسا، معاونان و اعضای هر اتاق به مدت چهار سال توسط شورای فیفا منصوب می شوند.

روسا و معاونان هر اتاق دارای صلاحیت قانونی هستند.

در صورت بروز جای خالی، شورای فیفا ممکن است برای باقیمانده مدت تصدی جانشینی را تعیین کند.

ماده 8: نقش دبیرخانه فیفا. کاربرد در سراسر مواد مطالعاتی فیفا ذکر شده است.

انتقال بین المللی خردسالان

نکته کلیدی ماده 19 در مورد انتقال بین المللی افراد زیر سن قانونی در بند 19.1 در صفحه 242 مواد مطالعاتی فیفا آمده است و بیان می کند که:

-انتقال بین المللی بازیکنان تنها در صورتی مجاز است که بازیکن بالای 18 سال سن داشته باشد.

به عبارت دیگر، اصل کلی این است که صغیر مجاز به انتقال بین المللی نیست. با این حال، بند 19.2 با ارائه پنج استثنا به 19.1 که در آنها این اصل کلی قابل رد است، مسائل را پیچیده می کند. این موارد به شرح زیر توضیح داده شده است و باید قبل از شرکت در آزمون نمایندگی یاد بگیرید:

اگر والدین بازیکن (یعنی قیم قانونی آنها) به کشور دیگری که باشگاه جدید در آن واقع شده است نقل مکان کنند، ممکن است انتقال بین المللی یک خردسال به صورت قانونی انجام شود. مهم این است که جابجایی خانواده باید برای هدف یا دلیلی باشد که به هیچ وجه به فوتبال مرتبط یا مرتبط نباشد.

این یک استثنا خاص است که فقط در صورتی اعمال می شود که بازیکن حداقل 16 سال سن داشته باشد، اما هنوز کمتر از 18 سال داشته باشد. و جایی که انتقال در اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا یا اگر بین دو انجمن در یک کشور انجام شود. اگر یکی از این معیارها برآورده شود، باشگاه جدیدی که خردسال به آن منتقل می شود نیز باید نشان داده شود که حداقل تعهدات ارائه شده در 19.2b (iii-vi) در صفحه 242 را انجام می دهد.

اگر بازیکن در 50 کیلومتری مرز ملی زندگی می کند و باشگاهی که بازیکن می خواهد به آن منتقل شود نیز در همان فاصله از مرز باشد، ممکن است برای بازیکن مجاز باشد که در باشگاه ثبت نام کند. به عبارت دیگر فاصله محل اقامت بازیکن تا باشگاه جدید نباید بیش از 100 کیلومتر باشد. از این رو، اگر بازیکن حرکت کند، آنها در همان مکان زندگی می کنند. علاوه بر این، هر دو انجمن ملی باید انتقال و ثبت نام را تایید کنند.

بند 19.2d مربوط به افراد زیر سن قانونی است که به دلایل بشردوستانه مانند تهدید علیه حقوق بشر از جمله زندگی، آزادی، مذهب و نژاد، جابجایی اجباری را تحمل می کنند. در چنین مواردی ممکن است خردسال به عنوان یک پناهنده یا شخص محافظت شده شناخته شود و به آنها اجازه می دهد با یک باشگاه حرفه ای یا آماتور قرارداد ببندند. اگر در عوض به عنوان یک پناهجو یا یک فرد آسیب پذیر شناخته شوند، فقط تا زمانی که 18 ساله شوند مجاز به امضای قرارداد با یک باشگاه آماتور هستند.

آخرین استثنا برای انتقال یک خردسال در سطح بین المللی این است که بازیکن بدون همراهی والدین خود به دلایل تحصیلی مانند برنامه "مبادله خارجی" مدرسه حرکت کند. با این حال، چنین انتقالی ممکن است حداکثر برای یک سال با باشگاه جدید باشد و باشگاه باید کاملا آماتور باشد. برای بازیکن مجاز نیست با باشگاهی که خود حرفه ای است یا به جای آن، باشگاهی که با یک باشگاه حرفه ای ارتباط دارد، قرارداد ببندد.

نکات کلیدی قابل توجه و قابل بررسی:

این مقررات برای بازیکنی اعمال می شود که قبلا در هیچ باشگاهی ثبت نام نکرده است اما می خواهد در باشگاهی در کشوری که در آن کشور زندگی می کند یا ملیت آن نیست ثبت نام کند.

اتاق وضعیت بازیکن دادگاه فوتبال وظیفه تایید نقل و انتقالات بین المللی و ثبت نام بازیکنان بالای 10 سال را بر عهده دارد.

انجمن ملی که صغیر باید در آن ثبت نام کند نیز وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که شرایط انتقال در استثنائات ثبت نام خردسال گنجانده شده است. وظیفه مراقبت از صغیر و اتخاذ تدابیر در حفاظت و حراست و همچنین آموزش بازیکن بر عهده باشگاهی است که با آن قرارداد امضا می کنند.

دوره های ثبت نام

صفحات 223 و 224 مواد مطالعاتی فیفا در مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان شامل ماده 6 در مورد دوره های ثبت نام می باشد. اینها اغلب مورد بررسی قرار می گیرند زیرا این یک حوزه اصلی از بازار فوتبال است که نمایندگان باید هنگام ارائه خدمات نمایندگی به بازیکنان یا مربیان آن را درک کنند. اطمینان حاصل کنید که از تفاوت های بین فوتبال مردان، زنان و آماتور آگاه هستید. قوانین داخلی، و استثنائات برای نمایندگان آزاد؛ و همچنین تاریخ ها و محدودیت های متفاوتی که توسط فیفا ارائه شده است.

نکات کلیدی قابل توجه و قابل بررسی:

اولین دوره ثبت نام ممکن است از اولین روز پس از پایان دوره مسابقات فصل قبل و حداکثر در روز اول فصل جدید آغاز شود. این اولین دوره ثبت نام نباید کمتر از هشت هفته یا بیشتر از 12 هفته باشد.

دوره ثبت نام دوم در وسط فصل انجام می شود و نباید کمتر از چهار هفته یا بیشتر از هشت هفته باشد.

مجموع تجمعی هر دو دوره ثبت نام ممکن است بیش از 16 هفته نباشد.

ماده 6 بند 3 (ae) هر استثنا را که به انجمن ها اجازه می دهد بازیکنان را خارج از دوره ثبت نام ثبت کنند، مشخص می کند.

سقف کمیسیون نماینده

ماده 15 آیین نامه نمایندگان فوتبال فیفا در صفحه 395 مواد مطالعاتی امتحانات فیفا جدول زیر را برای توضیح سقف های حق کمیسیون که اکنون برای نمایندگان اعمال می شود ارائه می دهد:

نکات کلیدی قابل توجه و قابل بررسی:

-تنها شکل مجاز نمایندگی دوگانه، نمایندگی هر دو نهاد درگیر کننده (باشگاه خرید) و یک فرد (بازیکن یا مربی) است.

-اگر دستمزد بازیکن یا مربی بیش از 200000 دلار آمریکا (یا معادل آن) باشد، فقط مازاد بر این مبلغ مشمول محدودیت 3% یا 6% حق سرویس خواهد بود. 200000 دلار اول مشمول 5% یا 10% خواهد بود.

-محاسبه سقف حق سرویس پاداش بازیکن یا مربی ممکن است هیچ گونه پرداخت مشروط را در نظر نگیرد.

حقوق ورزشحقوق فوتبال