باز تعریف تاثیر مطالعه بر نوجوانان

11 خرداد 1403 - خواندن 4 دقیقه - 70 بازدید

مطالعه و تاب آوری نوجوانان چگونه ارتباط دارند؟ مطالعه مستمر با سلامت روانی بهتر در کودکان مرتبط است

تحقیقات نشان می دهد که مطالعه می تواند به ایجاد تاب آوری کودکان و نوجوانان کمک کند

 کودکان میتوانند به کتابهایی علاقه داشته باشند که محتوای مثبت و کودک دوست دارند دسترسی به کتاب هایی که کودکان را مورد علاقه قرار می دهد، راه را برای موفقیت تحصیلی هموار می کند و باعث ایجاد همدلی می شود.

 بنظر میرسد قصه ها و داستاهایی که کودک ستیز دارند با اقبال کودکان مواجه نمیشوند.
خواندن باعث ایجاد تمرکز و مهارت های حافظه می شود. خواندن به کودکان درباره جهان می آموزد، همدلی و واژگان آنها را توسعه می دهد و تفکر انتقادی را تقویت می کند.خواندن منظم همچنین می تواند عملکرد تحصیلی در مدرسه را بهبود بخشد.

مخصوصا برای نوجوانان، خواندن داستان، از خودیابی و توسعه هویت پشتیبانی می کند.

 مطالعه به آنها کمک می کند تا دیگران را درک کنند و با آنها ارتباط برقرار کنند و بینش و همدلی خود را بهبود بخشند. خواندن داستان با سازگاری روانی و رفتاری بهتر و همچنین سلامت روان و تاب آوری مرتبط است.

خواندن می تواند به ویژه برای نوجوانان مهم باشد، زیرا فرصتی برای خلوت و اندیشیدن، کشف ایده های جدید، و هدایت تغییرات و چالش های مهم آن دوره رشد فراهم می کند.به اشتراک گذاری داستان ها و بحث درباره کتاب ها با والدین نیز می تواند به ایجاد مهارت های زبانی و اعتماد به نفس کمک کند.

به طور کلی، خواندن مزایای شناختی، تحصیلی، اجتماعی و عاطفی را ارائه می دهد که برای رشد سالم کودکان و نوجوانان بسیار مهم است.
خواندن به کودکان این امکان را می دهد که خود را در داستان ها منعکس کرده و هویت خود را بهتر درک کنند

– مطالعه مستمر با سلامت روانی بهتر در کودکان مرتبط است. خوانندگان مکرر در مقایسه با خوانندگان نادر، کمتر احساس تنهایی، غمگینی یا اضطراب می کنند.

– خواندن به کودکان این امکان را می دهد که خود را در داستان ها منعکس کرده و هویت خود را بهتر درک کنند. داشتن ادبیاتی که جنبه های مثبت فرهنگ و هویت آنها را نشان می دهد، به کودکان احساس تعلق و ارزش می دهد.

– خواندن دیدگاه کودکان را توسعه می دهد و به آنها اجازه می دهد بهتر بنگرند و دقیق تر اندیشه کنند تجربیاتی که ممکن است خودشان زندگی نکرده باشند. این به آنها دیدگاه های جایگزین و درک بهتری از جهان می دهد.

– مطالعه به ایجاد همدلی و انگیزه در کودکان کمک می کند. دسترسی به کتاب هایی که کنجکاوی آن ها را برمی انگیزد منجر به موفقیت تحصیلی می شود.

– تاب آوری مجموعه ای از مهارت هاست که می تواند در طول زمان توسعه یابد، از جمله زمانی که کودکان با ناملایمات مواجه می شوند.کتاب خواندن یکی از راه های ایجاد این تاب آوری است.

– مطالعات تخصصی حوزه تاب آوری نشان داده است، مهارت های پیشرفته خواندن به عنوان یک ویژگی شخصی در نظر گرفته می شود که به تاب آوری در سطح فردی کمک می کند.

 خواندن به کودکان کمک میکند عزت نفس ایجاد کنند، دیدگاه های خود را گسترش دهند و تاب آوری را توسعه دهند که همه اینها برای سلامت روان و رفاه مهم هستند. 

مربیان می توانند عمدا خواندن را با سلامت روانی با ارائه کتابخانه های کلاسی با کتاب های متنوع و مثبت ، هویت و تجارب کودکان تقویت کنند.