باز تعریف کوچینگ بمنزله ابزاری برای تکامل و توسعه

11 خرداد 1403 - خواندن 5 دقیقه - 107 بازدید

کوچینگ فرآیندی است که یک کوچ (فرد مربی در حوزه کوچینگ) با داشتن مهارت ایجاد یک فضای امن، قابل اعتماد و اطمینان، باعث ایجاد ارتباط با مراجع (فرد تحت کوچینگ) خود می شود.

در کوچینگ، کوچ حرفه ای با گوش دادن فعال و پرسیدن سوالات کلیدی از مراجع، به او یادآور می شود که از تمامی توانایی خود در جهت حل مسائل استفاده کند


کوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجعه کننده است که در طی آن، مراجعه کننده با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خود، توانایی های شخصی و حرفه ای خود را افزایش می دهد کوچ با ابزارهایی که دارد و محیط امن و ارتباطی که ایجاد کرده، مراجع را ترغیب به اقدام می کند پرسشهای کوچینگ از قواعد و اوصل خاصی پیروی میکنند.


کوچها در حقیقت به افراد کمک می کنند که خودشان با رسیدن به آگاهی و پاسخ ها، میان آن کسی که هستند و آن کسی که می خواهند باشند پلی ایجاد کنند کوچها به افراد کمک می کنند تا افکار و پیچیدگی های ذهن خود را خودشان سروسامان دهند، ساده کنند و به شفافیت برسند


کوچینگ در سال های اخیر به طور قابل توجهی توسعه یافته است، تحقیقات فراوانی هم در حال بررسی اثربخشی و مسیرهای آینده آن است.


کوچینگ به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای یادگیری و توسعه کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و در سال های اخیر 51 درصد افزایش استفاده از آن گزارش شده است

گاهی بنظر میرسد کوچینگ جنبه کاربردی روانشناسی مثبت است که برای شکوفایی یک فرد یا سازمان و دستیابی به توان حداکثری آنها در اجرا و عملکرد از آن استفاده میشود .

به طور کلی دو شکل پذیرفته شده از کوچینگ وجود دارد: 

دستوری (که در آن مربی بازخورد و مشاوره ارائه می دهد)

 غیر دستوری (که در آن مربی فرد را قادر می سازد راه حل های خود را بیابد)

 کوچینگ را می توان در زمینه های مختلفی مانند ایجاد انگیزه در کارکنان، حل مسئله و توسعه کارکنان اعمال کرد.


هم اکنون کوچینگ بعنوان روش و ابزاری برای توسعه و تکامل از اعتیار و جایگاه خوبی برخوردار است تحقیقات و مشاهدات ممکن حتی این جایگاه را نیز تقویت کند 

کوچینگ یک فرآیند همکاری و مشارکت بین کوچ (مربی) و مراجع است که در آن کوچ با استفاده از ابزارهای خاص و محیط امن و ارتباطی، مراجع را ترغیب به اقدام می کند. 

کوچینگ یک روش تخصصی است که با هدف ایجاد یک ارتباط موثر و ایجاد یک زیربنا امن و اعتمادپذیر، مراجع را به شناخت قوت درون، استعدادها و توانمندیهایشان و برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته هایشان با تعهد، کمک می کند 


در کوچینگ، کوچ با مهارت شنیدن و پرسشگری به درون فرد نفوذ می کند و با تاباندن نوری بر زوایای تاریک وجود مراجع، تواناییها و پتانسیل های آنان را آشکار می کند. کوچینگ بر این اساس است که همه انسان ها خلاقیت و تدبیر لازم برای حل مسائل خود و رسیدن به خواسته ها و رویاهای خود را دارند و کوچ در این میان نقش یک تسهیل گر را برای مراجع ایفا می کند


بنابراین، کوچینگ یک فرآیند است که با ایجاد یک ارتباط موثر و ایجاد یک زیربنا امن و اعتمادپذیر، مراجع را به شناخت خود و برنامه ریزی برای رسیدن به خواسته هایشان با تعهد، کمک می کند.


کوچینگ تاب آوری چیست ؟

مفهوم "کوچینگ تاب آوری" یا مربیگری تاب آوری بر اهمیت دفاع از خود در برابر رفتارهای ناعادلانه تاکید می کند و نشان می دهد که چگونه تفکر ما در مورد رویدادها به طور قابل توجهی بر رفتارها و پاسخ های عاطفی ما تاثیر می گذارد.

کوچینگ تاب آوری ریشه در تفکر شناختی-رفتاری دارد و بر بررسی افکار، نگرش ها و باورهای ما برای درک نقش آنها در رویارویی با مشکلات تمرکز دارد.

هدف آن کمک به افراد برای توسعه انعطاف پذیری با تغییر روایت هایشان و ایجاد چشم اندازی جدید برای غلبه بر موانع و افزایش توانایی شان برای مقابله با چالش ها است.

کوچینگ تاب آوری همچنین شامل کمک به افراد برای گسترش دانش، تغییر باورها، و توسعه ظرفیت تحمل پیچیدگی است که منجر به تغییر در روایت آنها و تقویت تاب آوری به عنوان بخش اساسی این فرآیند می شود.